Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?

Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?
11 Aralık 2017

Anne adaylarının sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmeleri için gebelik sürecince çeşitli evrelerinde birtakım testleri yaptırmaları büyük önem taşır.

Hamilelikte Hangi Hafta Hangi Testler Yapılır?

Hamilelik anne adayları için yaklaşık olarak 40 Hafta süren bir maratondur. Anne adaylarının bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmeleri için bu zorlu maratonun çeşitli evrelerinde birtakım testleri yaptırmaları büyük önem taşır. Uzmanlar tarafından bebeğin ve anne adayının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmeleri için planlı gebelik önerilirken, planlı olmayan gebeliklerde ise, gebelik öncesinde yapılması gereken tüm testlerin gebeliğin ilk haftalarında yapılmasının önemli olduğunun altını çizerler. Peki, hamilelikte hangi hafta hangi testler yapılır? İşte Gebelikte ay ay yapılması gereken testler ile hamilelikte yapılması gereken testler ve ayrıntılar...

Gebelik Öncesinde Yapılacak Testler

- Kan sayımı (Hemogram),

- Rutin Biyokimya Testleri (demir, kalsiyum, kolestrol, klor, potasyum, üre, sodyum, ürik asit gibi..)

- TORCH taraması,IGM - İGG testi 

- Hepatit 

- HIV

- Varsa; genetik, kronik ve cinsel hastalıklarla ilgili testler,

- Akraba evliliği ve genetik anomali - hamilelerde genetik test.


Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?


Gebeliğin İlk Haftalarında Yapılacak Testler

Hamile kaldığınızı öğrendiğinizde ilk muayenede yapılan tahlillerin çoğu sadece anne adayına yapılırken gerekli durumlarda bazı tahliller baba adayına da yapılır. Gebeliğin ilk doktor kontrolünde jinekolojik muayene ve ultrasonografi görüntülenmesi yapılır. Anne adayı en son bir yıl içerisinde PAP Smear testi yaptırmadı ise, bu test yapılır. Bunun dışında doktor genel sağlık durumunuzla ilgili sorular sorar ve muayene sonrasında sistemik hastalıkların (hipertansiyon, şeker vb) ortaya çıkması durumunda ilgili uzman doktora muayene olmanızı tavsiye eder. Gebelik öncesinde ve gebeliğin ilk  haftalarında yapılması gereken testler şöyle listelenir;

- CMV enfeksiyonun taraması,

- Hemogram (Tam Kan Sayımı),

- Tam idrar testi,

- TSH,(Hipotroidi - tiroit bezi fonksiyonlarının değerlendirilmesi)

- Toksoplazma IgM ve IgG,

- Rubella IgM – IgG (Kızamıkçık),

- Hepatit B için HBSAg,

- HCV,

- HIV,

- Sfiliz (frengi) için VDRL testi,

- HbA1C testi,

- Biyokimya testleri (kolesterol, böbrek, karaciğer vb.),


Gebeliğin Birinci Döneminde Yapılması Gereken Testler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın...

 1. Ay Yapılacak Testler

- Yapılmadıysa gebelik öncesi testler,

- Yapılacak aşıların kontrolü,

- Ultrasonla takip.

Hamileliğin 11. - 14. Haftalarında Yapılacak Testler (2. Ay 17 Gün - 3. Ay 8 günlük gebelikte)

 

Hamileliğin ilk üç aylık döneminde yapılması gereken test ikili tarama testidir. Bu teste bebeğin ölçüleri ve ense kalınlığı değerlendirilerek, anne adayından alınan kan örneğinde Beta HCG (hamilelikte salgılanan hormon) ve PAPP-A (gebeliğe özgü plazma proteini-A) değerlerine bakılır. Bu testin gebeliğin 11-14. Haftalarında yapılmasın nedeni güvenirliğinin daha sonraki haftalarda yapılacak olan testlerden daha yüksek olması. Kan testi ve ultrason ölçümünün aynı gün içinde yapılması gerekiyor. Bu haftalarda yapılan ikili testlerde; 

- Mongolizm denilen Trizomi 21, Trizomi 18 testi (Down sendromu gibi genetik bazı problemlerin belirlenmesinde kullanılan test)

- Burun kemiğinin uzunluğuna bakılması, (kemiğin olmaması ya da kısa olması down sendromu ihtimalini ortaya çıkarabiliyor.)


Trizomi 21 Testi  Nedir? Detaylar için tıklayın...


Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?


Gebeliğin 16. - 20. Haftalarında Yapılacak Testler (3 Ay 22 gün - 4 Ay 20 günlük hamilelikte)

Gebeliğin ikinci üç aylık döneminde yapılması gereken testlerin başında üçlü ve dörtlü tarama testleri gelir. Üçlü tarama testi bebekte down sendromu gibi genetik problemlerle alakalı bilgiler yanında nöral tüp defekti (spina bfida-ayrık omurga hastalığı) görülme riskini de saptar. Bunla birlikte bu testte; AFP ve serbest estriol (uE3) ve Beta HCG, düzeylerine de bakılır. Üçlü tarama testinin güvenirliği ikili tarama testine oranla daha düşüktür. Dörtlü tarama testinin gebeliğin 20. Haftası (4. Ay ) civarında yapılmasının bebek hakkında çok daha anlamlı bilgiler vermediği söylenir. Bu nedenle uzmanlar tarafından neredeyse hiç tercih edilmediği belirtilir. 

Anne Karnında Down Sendromu Belirtileri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın...

3. Ay Yapılacak Testler

- İkili test,

- Kan sayımı (Hemogram takibi),

- Ultrason takibi (USG),

- Genetik hastalık tespiti için CVS testi (gerektiğinde),

- Üçlü test,

- Gecikmiş vakalarda dörtlü test,

- Gerekirse amniyosentez.


Gebeliğin İkinci Döneminde Yapılması Gereken Testler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın...


Hamileliğin 18. - 21. Haftalarında Yapılacak Testler (4 Ay 6 gün - 4 Ay 27 günlük gebelikte)

Ultrason muayenesinin gebeliğin her döneminde önem taşıdığını belirten uzman doktorlar, ileri düzey ultrason muayenesinde bebeğin organlarının ölçümü, parmaklarının yapı ve şekli yanında iç organlarının gelişimine bakılır. İleri ultrason taramasının (anomali taraması) 18. Haftadan sonra yapılaması gerektiği bunun nedeni olarak da beyin ve omurilik yapısının 16. haftada tamamlanmasından dolayı tercih edildiği belirtiliyor. Anomali taramasında bebeğin tüm organlarının gelişimine bakılırken, iç organları araştırılır. Taramalarda bebeğin kalbinde bir sorun görülürse, 21. haftada fetal eko yapılıyor. 

Anomali Taraması ile ilgili detaylar için tıklayın...


Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?


Gebeliği  24. - 28. Haftalarında  Yapılacak Testler (6 Ay - 7. Aylık hamilelikte)

 Bu haftalarda yapılacak olan testlerde anne adayında gebeliğe bağlı diyabet görülüp görülmediğinin tespiti için gerekli testler yapılır. Testin pozitif çıkması durumunda yani açlık kan şekeri düzeyinin 100-120 mg sınırından fazla ve tokluk kan şekerinin 140 mg'ın üzerinde olduğu durumlarda,100 gramlık glukoz testi yapılır. Bu dönemde bebeğin anne karnındaki beslenme düzeyi ölçümüyle ilgili doppler testi de önerilir. Gebeliğin 24. Haftasından sonra anne adayında gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklampsi riskinin olma olasılığı değerlendirilir. 24.-28. Haftalar arasında biyofizik profil değerlendirmesiyle bebeğin gelişimi, baş ve bacak ölçümü izlenirken, amniyon sıvısı da ultrasonografi yardımıyla gözlenir.

 Gebelikte Şeker Yükleme Testi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın...


 
 5. ve 6. Ay Yapılacak Testler

- İkinci düzey detaylı utrason, 

- Doppler USG, 

- OGTT (oral glukoz toleransı testi - şeker yükleme testi)


Hamileliğin Hangi Haftalarında Hangi Testler Yapılır?


Gebeliğin 28. Haftasından Sonra Yapılacak Testler (7. Aydan Sonra)

Gebeliğin 7. ayından sonra bebeğin kalp atışlarının veya oluşabilecek erken doğum belirtilerini gösteren NST (Non Stress Test) bu haftalarda en önemli ölçüm aracı olarak değerlendirilir. Test, anne karnına yerleştirilen iki sensörle elde edilen bilgiler doğrultusunda, hamileliğin seyrine ilişkin önemli bilgiler verir. Anne adayı ve baba adayı arasında kan uyuşmazlığının bulunması durumunda  bebeğin bu sorunla ilgili reaksiyon geçirip geçirmediği kontrol edilir. Anne adayının kan grubunun Rh (-), baba adayının kan grubunun Rh (+) olması durumunda her üç aylık dönemde anne adayı dikkatle incelenir. Annenin kanındaki değerlere bakılarak yapılan teste İndirekt Coombs Testi adı verilir.


Gebeliğin Üçüncü Döneminde Yapılması Gereken Testler ile ilgili detaylar için tıklayın...


7. Ay Yapılacak Testler

- Gerektiğinde kan uyuşmazlığı testi,8. ve 9. Ay Yapılacak Test

- USG (Ultrason) ile takip,

- NST takibi (bebeğin hareketleri sonucu kalp atışında artma ve azalmanın saptanması)

NST (Non Stres Test) Nedir? Nasıl Uygulanır? Detaylı bilgi için tıklayın...

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Feride Tek, eşsiz, benzeri olmayan
Erkek Bebek İsimleri
Oba 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe çadırı.