Gebe Sözlüğü

Gebelikle ve sağlıkla ilgili bilmediğiniz terimler için gebe sözlüğü yanınızda. Okuduğunuz bir makalede geçen kelimeyi bilmiyorsanız gebe sözlüğü sizin en büyük yardımcınız olacak. Gebelikten sağlığa kadar pek çok kelimenin anlamını içeren gebe sözlüğü sizler için hazır.

Bıngıldak Nedir, Ne Zaman Kapanmaya Başlar?

Bıngıldak Nedir? Görevi ve kapanmaya başlama zamanı merak edilir. Bıngıldağın geç kapanması ve zarar görmesi neyi ifade eder?

Hamilelikte Yapılan Ultrason Terimleri Ne Anlama Geliyor?

Hamilelikte yapılan ultrason terimleri ve anlamları merak edilir. Ultrason kapıdında bulunan kalp atışı terimi şile ga (aua) Hangi terimin ne anlama gelir?

Dörtlü Tarama Testi Nedir?

Anne karnında iken bebeğin olası problemlerini tespit etmek için dört kan bileşeninin ölçülmesidir.

Kordon Dolanması Nedir?

Kordon dolanması nedir? Çok merak edilir. Zamanında gerçekleşen doğumların yüzde 30unda görülür. Nedeni bilinmez, tehlikeli ya da tehlikesiz olabilmektedir.

Gün Aşımı Nedir?

Gün aşımı, Gebelik haftasının 42. haftayı sonlandırmasına rağmen doğumun gecikmesi durumuna verilen isimdir. Gebelikte gün aşımı - miad geçmesi de denir.

Plasentanın Erken Ayrılması Nedir?

Aktif doğum sırasında plasentanın rahimden zamanından erken ayrılması durumudur.

Anomali Taraması Nedir?

Anomali taraması nedir? Gebelikte ayrıntılı ultrason muayenesi, hamileliğin 18 - 23 haftalarında yapılır. Bebeğin organlarının ayrıntılı görüntülenmesidir.

Amniyotik Band Sendromu Nedir?

Amniyotik bant sendromu, amniyotik zarın bir nedenden dolayı kopması ve bebeği el ve ayaklarına dolanması ya da yapışması olarak tanımlanır.

Ektopik (Dış) Gebelik Nedir?

Ektopik (Dış) Gebelik döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle meydana gelen gebelik komplikasyonudur. En sık fallop tüplerinde görülür.

SMA - Spinal Müsküler Atrofi Nedir?

Gebelik Maskesine Karşı Bu Önlemleri Alıyor musunuz?

Gebelik Maskesi; hamilelik sırasında yüz derisinin renginde oluşan koyulaşmaya gebelik maskesi adı verilmektedir. Neden oluşur, kloazm, melazmayı önleme.

Yalancı Gebelik Nasıl Anlaşılır?

Yalancı gebelik belirtileri neredeyse normal gebelikle aynıdır. Mide bulantıları, kusmalar ve hatta karında şişlik hissedilebilir.

Doppler Ultrason Nedir?

Doktorun ve diğer insanların duyabilmesi için bebeğin kalp hızının sesini duymayı sağlayan cihazdır.

Folik Asit Nedir? Hamilelikte Folik Asit Kullanmak Ne İşe Yarar?

Folik Asit Nedir? Hamilelikte folik asit neden kullanılır? Gebelikte folik asitin önemi nedir? Folik asit nasıl kullanılır? Folik asit ne işe yarar?

Ağız Sütü Nedir?

Ağız Sütü Nedir? Doğumdan hemen sonra meme dokusu tarafından salgılanan Kolostrumun bebeklere faydaları arasından yüksek besin değeri yer alır.

Hidrosefali Nedir?

Hidrosefali, bebeğin beyninin etrafında aşırı miktarda sıvı toplanmasıdır. Bazen beyinde su olması olarak isimlendirilir.

Kolik Bebek Nedir?

Kolik bebek, ortada hiçbir neden yokken bebeğin aralıksız hiç durmadan ağlamasına denir. Koliğe neyin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Mekonyum Nedir?

Yenidoğan bebeğin ilk dışkısı; yeşil veya sarı renklidir.

Bilirubin Nedir?

Karaciğer tarafından üretilen sarı renkli sıvıdır.

Fototerapi Nedir?

Yenidoğan bir bebekte sarılık için uygulanan ışık tedavisidir.

Konjenital Sağırlık Taraması Nedir?

Bir ailede kalıtımsal sağırlık geçmişi varsa bu kan testi, problemi bebek doğmadan belirleyebilir.

Lavman Nedir?

Bağırsakları temizlemek amacıyla rektuma sıvı enjekte edilmesidir.

Plasenta Previa Nedir?

Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Nedir?

Herpes virüs ailesinden bir virüstür.

Göbek Kordonu Nedir?

Gelişmekte olan bebeği plasentaya bağlayan kordondur. Bebekten atık maddeleri ve karbondioksidi atar ve anneden bebeğe oksijen ve besin taşır.

Plasenta Nedir?

Göbek kordonu ile bebeğe bağlı olan organa verilen isimdir.

İshal Nedir?

İshal Nedir? Yirmi dört saat içerisinde üçten fazla sulu dışkılama olarak tanımlanır. İshalin pek çok nedeni yanında bebeklerde ishalin gelişimi risk içerir

Anne Sütünün Akıtılması Nedir?

Yardımla göğüsten süt akıtma işlemine denir.

Mezodermal Tohum Tabakası Nedir?

Embriyodaki ana üç tip kök hücre grubundan; kaslar, böbrekler, idrar yolu ve diğer organları oluşturan dokuya verilen isimdir.

Suların Erken Gelmesi Nedir?

Hamileliğin 37. haftasından önce amniyon kesesinin yırtılması ile anmiyon sıvısının boşalmasıdır.

Piyelonefrit Nedir?

Üst idrar yolu enfeksiyonu.

Genitoüriner Problemler Nedir?

İdrar ve üreme yolları hastalıkları.

Trizomi 21 Nedir?

Trizomi 21 nedir? Down sendromu veya mongolizm zeka gelişme geriliğine sebep olan bir kromozom anomalisi olarak tanımlanır. Belirtileri ve riskleri özelikle hamileler tarafından çokça merak edilir.

Yüksek Risk Taşıyan Gebelik Nedir?

Genellikle bir uzman tarafından tıbbi açıdan dikkat gerektiren sağlık sorunları bulunan hamilelik.

Prematüre Bebek Nedir?

Prematüre Bebek Nedir? Erken doğan bebeklerin özellikleri ile prematüre doğum nedenleri ve prematür bebeklerin yaşı ve gelişimi nasıl olur?

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü Nedir?

Yalancı Doğum Sancısı Nedir?

Rahim duvarında doğumu başlatmayan kararsız kasılmalardır.

Mukus Tıkacı Nedir?

Rahim ağzının içindeki kanalı tıkayan sümüğümsü yapıdır.

Mol Gebeliği Nedir?

Genetik anormallikler sonucu üzüm tanesine benzer bol miktarda şişmiş vezikülün rahim içine dolduğu anormal bir gebelik türüdür.

Rahim Nedir?

Embriyon/fetusun içinde büyüdüğü organdır.

Vakum Cihazı Nedir?

Doğumda bebeğin çıkmasında zorlandığı durumlarda fetusun başının negatif basınçla çekilmesini sağlayan alettir.

Miyom Nedir?

Rahim duvarında gelişen iyi huylu tümörlerdir.

Sezaryen Nedir?

Sezaryen nedir? Cerrahi bir operasyonla gebenin karın bölgesinde açılan bir kesiden anne karnındaki bebeğin doğmasını sağlayan ameliyata Sezeryan denir.

Lohusalık Depresyonu Nedir?

Lohusalık depresyonu nedir? Doğum sonrasında annenin duygularında, fiziksel durumunda ve davranışlarında değişikliğe neden olan depresyon olarak tanımlanır.

Asidoz Nedir?

Böbreklerden serbeste atılmayan inorganik ve organik asitlerin nispeten fazla olması durumuna verilen isimdir.

Sabah Bulantısı Nedir?

Hamileliğin ilk üç ayında ortaya çıkan mide bulantısı ve kusmadır. Ayrıca aşırı olduğunda hiperemezis gravidarum olarak adlandırılır.

Yalancı Gebelik Nedir?

Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen rahmin boş olma durumudur.

Hipotansiyon Nedir?

Anormal derecede düşük kan basıncıdır.

Sodyum Nedir?

Birçok gıdada özellikle tuzda bulunan elementtir. Çok fazla sodyum alımı vücudun su tutmasına neden olabilir.

Hiperemezis Gravidarum Nedir?

Hiperemezis Gravidarum; hamilelik sırasında aşırı derecede mide bulantısı, kusma ve sıvı kaybı olarak tanımlanır. İkiz gebeliklerde daha şiddetli görülür.

Erken Doğum Sancısı Nedir?

Hamilenin zamanından önce doğum sancılarının başlamasıdır.

Servikal Serklaj Yöntemi Nedir?

Servikal serklaj, servikal yetmezliğe (rahim ağzında yetmezlik) sahip olan anne adaylarının rahim ağzına dikiş atılması işlemidir.

Döllenme Haftası Nedir?

Bir hamileliği döllenme süresinden itibaren hesaplamak için hamilelik haftasından iki hafta önce şeklinde hesaplamak gerekir.

Ultrason Nedir?

Ense Kalınlığı Ölçümü Nedir?

Doktorun bebeğin ensesinin arkasındaki alanı ölçmesine yarayan detaylı ultrason tetkikidir.

Biyofiziksel Profil Nedir?

Doğumdan önce fetusu değerlendirme yöntemidir.

Oligohidramnios Nedir?

Amniyotik sıvının olmaması ya da eksik olması durumudur.

Meningomiyelosel Nedir?

Bebeğin merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan doğumsal kusurdur.

Omfalosel Nedir?

Fetusta veya yenidoğan bir bebekte ön karın duvarında açıklık olması ve iç organların bir kısmının dışarı çıkması durumudur.

Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı nedir? Türkiye'nin genç nüfus yapısını korunması, doğurganlık hızının artması amacıyla 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere ödenir

Obstetri Nedir?

Prezentasyon Nedir?

Zigot Nedir?

Döllenmede bir spermin ve yumurtanın birleşmesiyle ortaya çıkan hücreye verilen isimdir.

Çift Yumurta İkizleri Nedir?

İki farklı yumurtanın iki farklı sperm ile döllenmesi ve aynı rahime yerleşmesi ile oluşan bebeklerdir.

Büyüme Geriliği Nedir?

Bebeğin veya çocuğun gelişiminin normal standartlara göre yavaş olma durumudur.

Fallot Tetralojisi Nedir?

Morarmaya neden olan doğuştan gelen kalp hastalığıdır.

Kan Basıncı Nedir?

Kanın kalpten diğer bölgelere taşınmasını sağlayan atardamar duvarlarının basıncıdır.

Ambivalans Duygular Nedir?

Ambivalans duygular bir kişi ya da bir durumla ilgili zıt duyguların, fikirlerin ve isteklerin var olması durumu olarak tanımlanır.

Pnömoni Nedir?

Akciğerlerin iltihaplanması durumudur. Halk arasında zatürre olarak da bilinir.

Heparin Nedir?

Kanı seyreltmek için kullanılan bir ilaçtır.

Serviks Nedir?

Döyolunda görülen rahimin bir parçasıdır. Rahim ağzı olarak da bilinir.

Homan’s İşareti Nedir?

Bir kişide bacağın alt kısmında kan pıhtılaşması varsa ayak parmaklarını dizlere doğru esnetirken oluşan ağrıdır.

Hızlandırılan Doğum Süreci Nedir?

Doğum süreci “uzadığı” veya doğum sürecinde gelişme olmadığı zaman tıbbi müdahalede bulunulmasıdır.

Rh-Duyarlılığı Nedir?

İnsanda Rh faktörüne karşı savunma hücrelerinin gelişmiş olduğunu anlatır.

Genetik Danışma Nedir?

Genetik bozukluklar ve bir hamilelikte genetik bozukluk oluşması ile ilgili olasılık konusunda bir çift ve uzman arasındaki görüşmedir.

Fetal Distres Nedir?

Hazırlıklı Doğum Nedir?

Anne adayının doğum süreci ve doğumdan ne beklemesi gerektiğini bilmesi için doktora ve kursa gitmesini ifade eder.

Doğum Uzmanı Nedir?

Hamile kadınların bakımları ve bebeklerinin doğumları alanında uzmanlaşan doktor.

Hiyalin Zarı Hastalığı Nedir?

Hiyalin zarı hastalığı, sezaryen olan veya erken doğan bebeklerde normal solunum mekanizmasını engelleyen bir hastalıktır.

Hiperbilirubinemi Nedir?

Kandaki bilirubin seviyesinin normalden fazla olması durumudur.

Konjenital Problem Nedir?

Doğumsal kusur olarak tanımlanır.

Konjenital Katarakt Nedir?

Göz lenslerinin doğuştan bulanık olmasıdır.

Postpartum Psikozu Nedir?

Doğum sonrası ortaya çıkabilen ağır ruhsal hastalıktır.

Efasman Nedir?

Rahim ağzının incelmesidir.

Doğal Doğum Nedir?

Mümkün olduğu kadar anneye az müdahale yapılan vajinal doğumdur.

Aktif Doğum Süreci Nedir?

Bir kadının rahim ağzının 4 cm genişlemesiyle başlar. Sancılar genellikle 3 ila 5 dakika sıklıkla olur.

Kanlı İşaret Nedir?

Hamileliğin sonlarında vajinadan az miktarda kan gelmesi durumudur. Genellikle doğumun başladığının işaretidir.

Kilo Kontrolü Nedir?

İdeal kiloya ulaşabilme ve ideal kiloyu koruma süreçlerini kapsar.

Kontraksiyon Nedir?

Doğum sırasında rahmin bebeği itmek için kasılmasıdır.

Yüz Prezentasyonu Nedir?

Doğum kanalından, ilk önce bebeğin yüzünün gelmesidir.

Fetal Monitör Nedir?

Doğum süreci sırasında fetal kalp atışını dinlemek için kullanılan cihazdır.

Ebe Hemşire Nedir?

Hamile hastalar ve bebeklerin doğumu konusunda özel eğitim almış hemşiredir.

Zamanında Doğan Bebek Nedir?

38 haftadan sonra doğarsa “zamanında doğduğu” kabul edilen bebektir.

İnsan Plasental Laktojeni Nedir?

Plasenta tarafından üretilen ve kan dolaşımında bulunan annenin süt yapımını sağlayan hormona verilen isimdir.

Trimester Nedir?

Gebeliğin, her biri 12 hafta süren üç eşit dönemine verilen isimdir.

Vezikül Nedir?

Maddeleri taşıyan veya depolayan kapalı zardan oluşan, görece küçük hücre içi kesedir.

Gerilme İzleri Nedir?

Deride esneyerek çatlayan bölgeler için kullanılan bir terimdir.

Spinal Anestezi Nedir?

spinal anestezi nedir? Tıptaki adı (Spinal) anestezi olan ve genellikle ameliyat bölgesi belinden aşağı olan hastalarda kullanılan bir yöntemdir.

Ampulla Nedir?

Kadın genital organlarının bir parçasıdır.

Ossifikasyon Nedir?

Kemik dokusunun meydana gelmesi durumudur.

Mide Yanması Nedir?

Göğüste veya üst karında ortaya çıkan rahatsızlık ya da ağrıdır. Genellikle yemek yedikten sonra oluşur.

Sistit Nedir?

İdrar torbasının (mesane) iltihaplanması durumudur.

Hepatit-B Antikor Testi Nedir?

Anne adayının hepatit-B hastalığına yakalanıp yakalanmadığını belirlemek için yapılan testtir.

Montgomery Bezleri Nedir?

Süt salgılayabilen sebase bezleridir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nedir?

Cinsel temas ve cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklardır.

Dizüri Nedir?

İdrar yaparken zorlanma ve yanma tarzında ağrı duyma durumudur.

Linea Nigra Nedir?

Hamilelik sırasında gelişen pigmentasyonun artmasıyla oluşan, göbek deliğinden pelvik bölgeye kadar giden koyu çizgisel renk değişikliğidir.

Hematokrit Nedir?

Kırmızı kan hücrelerinin meydana getirdiği hacmin, toplam kan hacmine oranıdır.

Gen Nedir?

Kalıtımın temel birimleridir.

Fetal Aritmi Nedir?

Fetusun kalbinin düzensiz atması durumuna verilen isimdir.

Enzim Nedir?

Hücreler tarafından yapılan bir protein grubudur.

Prematüre Retinopatisi Nedir?

Vaktinden erken doğan bebeklerin en önemli göz sorunlarından birisidir.

Cenin Nedir?

Fetus. Hamileliğin 10. haftasından doğuma kadar olan sürede anne karnındaki bebeğe verilen isim.

Embriyonik Periyot Nedir?

Anne karnındaki bebeğin ilk 10 haftasını kapsar.

Epidural Anestezi Nedir?

Epidural anestezi nedir, nasıl uygulanır? Epidural anestezi ile normal doğum ve sezaryen doğum aşamaları nelerdir?

Makat Prezentasyonu Nedir?

Fetusun anormal doğum pozisyonunda olması.

Ölü Doğum Nedir?

Fetusun anne karnında doğumdan önce ölmesidir.

Fosfatidil Gliserol (PG) Nedir?

Fetal akciğerleri olgunlaştığında oluşan lipoprotein.

Doğum Süreci Nedir?

Canlanma Nedir?

Zarların Yırtılması Nedir?

Yapışık İkizler Nedir?

Tahmini Doğum Tarihi Nedir?

Eklampsi Nedir?

İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile bilincin kaybolması halidir.

Yarık Dudak ve Damak Deformasyonu Nedir?

Dudakta ve damakta, üst damağın bir bölümünde ya da ağızda kusur olması durumudur.

Doğum Sürecini Başlatma Nedir?

Bir ilaç kullanılarak doğum sürecinin başlatılmasıdır.

Braxton Hicks Sancıları Nedir?

Hamilelik döneminde rahmin düzensiz olarak kasılmasıdır.

Lohusa Humması Nedir?

Bazı lohusalarda görülen ciddi bir hastalıktır.

Rahim Sarkması Nedir?

Rahim sarkması, rahimi tutan pelvik kemiklerinin ve bağ dokularının zayıflaması nedeniyle oluşur.

Dilatasyon Nedir?

Rahim ağzının açılmasıdır.

Döllenme Nedir?

Sperm ve yumurtanın birleşmesidir.

Oksitosin Nedir?

Doğum sırasında salgılanarak rahmin kasılmasını sağlayan bir maddedir. Ayrıca doğum sürecini başlatmak ya da hızlandırmak için kullanılır.

Doğum Merkezi Nedir?

Bebek doğumu konusunda uzmanlaşmış kurumdur.

Anensefali Nedir?

Kafatasının üst kısmı ve beynin gelişmemesi durumudur.

Fetal Gerginlik Nedir?

Doğumdan önce veya doğum sırasında bebekte oluşan problemlerdir.

Loşi Nedir?

Bebeğin ve plasentanın çıkmasından sonra ortaya çıkan, birkaç gün süren vajinal akıntıdır.

Kan Basıncı Kontrolü Nedir?

Bir kadının kan basıncının kontrol edilmesidir.

Bishop Skoru Nedir?

Doğum sürecinin başarısını belirlemek için kullanılan rahim ağzı puanlama yöntemidir.

Postmatüre Bebek Nedir?

Tahmini doğum tarihinden 2 hafta veya daha geç doğan bebektir.

Karın Ölçüsü Nedir?

Doğum öncesi muayenelerde bebeğin rahim içindeki gelişiminin ölçülmesi işlemidir.

Mikrosefali Nedir?

Fetus ya da doğan bebeğin başının normalden çok daha küçük olması ile tanımlanan doğumsal anomalidir.

Spina Bifida Nedir?

Spina Bifida nedir? Ayrık Omurga hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile anne karnında nasıl anlaşılacağı ve görülme sıklığı nedir?

Prematüre Doğum Nedir?

Gebeliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumdur. Erken doğum olarak da bilinir.

Gebelik Haftası Nedir?

Bebeğin dünyaya geleceği tarihin hesaplanmasına gebelik hastası denir.

Palmar Eritem Nedir?

Ellerde bir hastalığa bağlı gelişen avuç içi kızarıklığıdır.

Biyopsi Nedir?

Mikroskobik inceleme için dokudan küçük bir parça alınması işlemidir.

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kan uyuşmazlığı anne adayı ile bebeği arasında Rh uygunsuzluğuna verilen isimdir.

İmplantasyon Nedir?

Gebelik döneminde kadınlarda oluşan kanamalardır.

Menstürasyon Nedir?

Her ay döllenme olacakmış gibi kalınlaşıp, embriyo için hazırlanan rahim duvarının iç katmanının bir kanama şeklinde dışarı atılması durumudur.

BLW Yöntemi ile Ek Gıdaya Geçiş

BLW Nedir? Türkiye'de Bebek Liderliğinde Beslenme Yöntemi, bebek önderliğine ek gıdaya geçiş, blw başlangıç, blw 6 ay nasıl başlanır, nasıl ve uygulanır?

Down Sendromu Nedir?

Down Sendromu 21. kromozomun 3 parçadan oluşmasından kaynaklanan kromozom bozukluğunun bebekte çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkması durumudur.

Amniyon Sıvısı Nedir?

Amniyotik kesenin içinde bebeği çevreleyen sıvıdır.

Monilial Vulvovajiniti Nedir?

Vajina ve vulvada yerleşen mantar enfeksiyonudur.

Vajina Nedir?

Kadın üreme organın bir yapısıdır.

Grup B Streptokok (GBS) Enfeksiyonu Nedir?

Grup B Streptokok (GBS) Enfeksiyonu Gebelerin vajinasında, ağız boşluğunda veya rektumunda ortaya çıkan, streptokoklarla oluşan bir enfeksiyondur.

Pelvik Muayene Nedir?

Vajina ile dişi üreme organlarının (yumurtalıklar, rahim ve rahim boynu) muayene edilmesidir.

Epizyotomi Nedir?

Genellikle ilk doğumlarda bebeğin rahat çıkması için; perinenin (vajinanın arkasında, anüsün üstündeki bölge) doktor tarafından cerrahi yöntemle yarılması.

Perine Nedir?

Makat ve vajina arasındaki deri bölgesidir.

Doğum Korkusu Nasıl Aşılır?

Doğum korkusu anlamına gelen tokofobi, kadınların hamile kalmaktan korkmasını ve doğum yapmak konusundaki endişelerini ifade eder.

Denver 2 Testi Nedir?

Denver 2 testi / denver II 0-6 yaş arasında bulunan ve sağlıklı görünümde olan bebek ve çocuklara uygulamak üzere düzenlenmiş gelişim tarama testidir.

Üçlü Tarama Testi Nedir?

Problemleri belirlemek için kandaki üç bileşenin incelenmesi. Üçlü test; alfafetoprotein, insan koryonik gonadotropin ve estriolün araştırılmasını içerir.

Pilor Stenozu Nedir

Pilor Stenozu Nedir? Midenin hemen çıkışındaki darlık olarak ifade edilen bebeklerde şiddetli kusma 300-900 doğumda bir daha çok erkek bebeklerde görülür.

Fetoskopi Nedir?

Bir fetusta zor fark edilebilen anormallikleri ve problemleri tespit etmek için fetoskopi (fiber optik mikros­kop) ile inceleme yapmasını sağlayan testtir.

Kontraksiyon Stres Testi (CST) (OCT) Nedir?

Bebeğin durumunu değerlendirmek için rahim kasılmalarına karşı bebeğin tepkilerini test etme.

Tam Kan Sayımı Nedir?

Kandaki alyuvarlar, akyuvarlar, pıhtılaşma hücreleri gibi partiküllerin sayıları ve yapılarının araştırıldığı kan testidir.

Kabızlık Nedir?

Bağırsakların az veya yetersiz çalışmasından kaynaklanan durumdur

Laparoskopi Nedir?

Tüplerin bağlanması, pelvik ağrıya tanı konması veya ektopik gebelik tanısı konması için karın içine ince bir tüp ile girilerek inceleme yapılmasıdır.

Amniyosentez Nedir?

Gebelik sırasında fetusun içinde bulunduğu sıvının bir kısmının alınıp bebeğe ait hücrelerin üretilerek genetik yönden kromozomal analizinin yapılmasıdır.

Sünnet Nedir?

Astım Nedir?

Yinelenen nefes darlığı ve nefes alma zorluğu krizleri ile kendini gösteren hastalıktır.

Hemoroid Nedir?

Çoğunlukla anüs ya da anal kanalda bulunan kan damarlarının genişlemesidir.

Zührevi Siğiller Nedir?

Vajen duvarında oluşan ve takip ve tedavi gerektiren, siğillerle kendini gösteren cilt hastalığıdır.

Alveol Nedir?

Akciğer kanallarının sonlandığı içi hava dolu keseciğidir.

Embriyo Nedir?

Yumurtanın döllenmesiyle başlayıp fetal döneme kadar devam eden gelişme aşamasındaki yavrudur.

Fosfolipidler Nedir?

Yağ içeren fosforlardır.

Glikozüri Nedir?

İdrarda şeker saptanmasıdır.

Hemoglobin Nedir?

Vücut dokularına oksijen taşıyan protein türüdür.

İmmunoglobulin Karışımı Nedir?

Hepatit ve kızamıkçık gibi bazı virüs hastalıklarına karşı koruma sağlayan maddedir.

GnRH Nedir?

Hipofizi kontrol eden, beynin hipotalamusundan salgılanan hormondur.

Koryon Nedir?

Amniyonun çevresinde bulunan en dıştaki tabakadır.

Serviks Konizasyonu Nedir?

Servikste kötü huylu tümör ya da tümör olma tehlikesi bulunan durumlarda cerrahi operasyon uygulanmasıdır.

Konjesyon Nedir?

Sıvı ile dolma; genellikle emziren bir annedeki göğüs konjesyonunu ifade eder.

Globulin Nedir?

Kanda bulunan, molekül ağırlığı yüksek olan bir proteinlerdir.

Orak Krizi Nedir?

Orak hücre hastalığı ile oluşan ağrılı durumdur.

Mittelschmerz Nedir?

Yumurtadan bir yumurtanın atılması sırasında karında ve kasıklarda duyulan ağrıdır.

Hemolitik Hastalık Nedir?

Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan hastalıktır.

Genital Herpes Simpleksi Nedir?

Genital uçuk olarak da bilinen herpes simpleks virüsünün genital bölgeye yerleşerek enfeksyion oluşturması durumudur.

Tek Yumurta İkizleri Nedir?

Bir tek yumurtanın iki ayrı sperm ile döllenmesi ile oluşan ikiz gebeliktir.

Otoantikorlar Nedir?

İnsan vücudunun kendi dokularına karşı oluşturduğu savunma cisimcikleridir.

Endometrial Hiperplazi Nedir?

Rahim içi zarı dokusunun normalden fazla kalınlaşmasıdır.

Areola Nedir?

Göğüs ucunu çevreleyen koyu renkli halkadır.

Corpus (Korpus) Luteum Nedir?

Ovülasyondan sonra kalan follikülün değişerek meydana getirdiği dokudur.

Fimbria Nedir?

Pek çok bakteri yüzeyinde bulunan tutunmayı sağlayan protein yapılı ince uzantıdır.

Alfa Fetoprotein (AFP) Nedir?

Bebeğin rahim içinde gelişirken ürettiği proteindir.

Blastomer Nedir?

Döllenmeden sonra yumurtanın bölünerek çoğaldığı evrelerden birisidir.

Rahim İçi Gelişme Geriliği (IUGR) Nedir?

Siklüs Nedir?

Monozigotik İkizler Nedir?

Bir yumurtanın iki ayrı sperm ile döllenmesi ile olan ikizler. Tek yumurta ikizleri olarak da isimlendirilirler.

Kan Grubu Belirleme Nedir?

Bir kişinin kan grubunun A, B, AB veya 0 olup olmadığını, ayrıca kan uyuşmazlığı açısından önemli olan Rh faktörünü belirlemedir.

Grand Mal Nöbeti Nedir?

Tüm vücudun kasılarak, geçici bilinç kaybı da gelişen bir nöbet biçimi.

İnsulin Nedir?

İnsülin, pankreas tarafından üretilen, vücuda giren glikozun kullanılmasını sağlayan proteine verilen isimdir.

Fundus Nedir?

Rahmin tepe noktası, genellikle hamileyken ölçülür.

Histerosalpingografi Nedir?

Rahmin ve tüplerin radyolojik olarak incelenmesiyle, iç yapıları hakkında bilgi edinilmesidir.

Hiperglisemi Nedir?

Kan şekerinin normal sınırların üzerinde bulunması durumudur.

HIV/AIDS Testi Nedir?

Bir kişinin HIV ya da AIDS taşıyıp taşımadığını belirlemek için yapılan testtir.

Kızamıkçık Titreleri Nedir?

Kızamıkçığa karşı bağışıklığı kontrol etmek için yapılan kan testidir.

Radyoaktif Tarama Nedir?

Vücudun belli bir bölgesine radyoaktif maddelerin enjekte edildiği ve vücuttaki bir problemi saptamak için tarama yapıldığı tanı testidir.

Grup B Streptokok (GBS) Testi Nedir?

B grubu streptokok (GBS) tanısının konulabilmesi için yapılan testtir.

Ürinanaliz ve İdrar Kültürü Nedir?

İdrarda herhangi bir enfeksiyonu, şeker, protein v.s. seviyelerini belirlemek için yapılan testtir.

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) Nedir?

Vücudun şekere karşı tepkisini değerlendirmek için yapılan kan testidir.

Fetal Anomali Nedir?

Fetusun sakatlığı veya anormal gelişimidir.

Endometrial Döngü Nedir?

Üreme döngüsünün ikinci safhasıdır.

Sarılık Nedir?

Cildin, skleranın (göz akı) ve vücudun daha derin dokularının sarı bir renk alması durumuna verilen isimdir.

Orak Hücre Anemisi Nedir?

Orak veya silindir şeklindeki anormal kırmızı kan hücrelerinin oluşturduğu bir kansızlık türüdür.

Kriz Nedir?

Aniden kasılma nöbetinin başlamasıdır.

Mutasyonlar Nedir?

Bir genin karakterindeki değişimdir.

Hamilelik Diyabeti Nedir?

Gebeliğe bağlı geçici şeker hastalığıdır.

Amino Asitler Nedir?

Protein yapı taşları, en küçük birimleridir.

Organogenez Nedir?

Embriyodaki organ sistemlerinin gelişimidir.

Hamilelikte Hipertansiyon Nedir?

Hamilelikte ortaya çıkan yüksek kan basıncıdır.

Rh-Faktörü Nedir?

Kandaki alyuvarların yüzeyinde bulunan proteindir.

Verniks Nedir?

Rahmin içinde fetusun derisini kaplayan epityal hücrelerden oluşan yağlı maddedir.

Ailesel Akdeniz Ateşi Taraması Nedir?

Ermeni, Arap, Türk ve Avrupa Yahudilerine bu resesif geni taşıyıp taşımadıklarına dair yapılan testtir.

Tüp Bebek (IVF) Nedir?

Embriyonun vücut dışında gelişmesini sağlayan üremeye yardımcı teknolojilerden bir tanesidir.

Gebeliğe Bağlı Diyabet Nedir?

Sadece gebelik dönemine özgü olmak üzere (gebeliğe bağlı) şeker hastalığı oluşması veya var olan hastalığın kötüleşmesidir.

Polihidramniyos Nedir?

Amniyotik sıvı miktarının normalden fazla olması durumudur.

Nöral Tüp Defekti (Kusuru) Nedir?

Fetusun omurgasında ve beyninde ortaya çıkan gelişim anormallikleridir.

Mikroftalmi Nedir?

Bir veya her iki gözün anormal derecede küçük olması durumudur.

Bel Soğukluğu Nedir?

Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır, hem erkekte hem kadında...

Pilus Nedir?

Bakteri hücrelerinin (özellikle Gram-negatif olanlarının) yüzeyinde olan, bakteriyel birleşme (konjugasyon) için gerekli olan saç gibi bir yapıdır.

Hipoplazi Nedir?

Herhangi bir dokunun kusurlu veya eksik gelişimi ya da oluşumudur.

Amniyon Kesesi Nedir?

Bebeğin rahim içinde yerleştiği içi sıvı dolu kesedir.

Fetal Guatr Nedir?

Fetusta tiroit büyümesidir.

Fallop Tüpü Nedir?

Rahimin her iki yanından çıkıp yumurtalık bölgesine giden tüplerdir. Ayrıca rahim tüpü olarak da isimlendirilir.

Pap Smear Testi Nedir?

Rahim ağzını enfeksiyon ve kanser açısından değerlendiren mikroskobik bir testtir.

Adet Siklusu Nedir?

Adet döngüsü. Bir adet kanamasının ilk gününden bir sonraki adet kanamasının ilk gününe kadar geçen süredir.

Preeklampsi Nedir?

Preeklampsi halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen ciddi bir hastalıktır.

Chadwick İşareti Nedir?

Hamilelik sırasında vajinadaki mukozanın ve rahim ağzının koyu mavi veya mor renge dönüşmesidir.

Endometrium Nedir?

Rahim duvarının üç katmanından en içte bulunan tabakasıdır.

Kromozom Nedir?

Bir hücrenin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgileri aktaran zincirdir.

Laparoskopi Nedir?

Karın içinin bir video kamera ile gözlemlenmesidir.

Hipotiroidizm Nedir?

Kan dolaşımında düşük ya da yetersiz tiroit hormon seviyesidir.

Kan Şekeri Testi Nedir?

Kanda taşınan şeker düzeyinin belirlenmesi için yapılan testtir.

Hipertiroidizm Nedir?

Kan dolaşımında tiroid hormonunun artması ile ortaya çıkan tiroid hastalığıdır.

Tekrarlayan Düşük Nedir?

Bir kadının arka arkaya minimum iki defa düşük yapması durumudur.

Açlık Kan Şekeri Nedir?

Bir süre aç kaldıktan sonra kandaki şeker seviyesini değerlen­dirmek için yapılan testtir.

Metaplazi Nedir?

Dokunun, kendisi için normal olmayan bir şekilde başka bir tür doku yapısına dönüşümüdür.

Genetik Testler Nedir?

Bir çiftin genetik kusuru olan bir çocuk sahibi olup olmayacağını belirlemek için yapılan çeşitli tarama ve tanı testleridir.

Asfiksi Nedir?

Oksijen yetersizliğinden kaynaklanan boğulmadır.

Atonik Rahim Nedir?

Gevşek ve güçsüz rahimler için kullanılan bir terimdir.

Kaçınılmaz Düşük Nedir?

İnatçı kanama ve kramplarla seyreden hamilelik. Genellikle düşükle sonuçlanır.

Radyasyon Terapisi Nedir?

Çeşitli kanserlerin radyoaktif madde ile tedavi yöntemidir.

Ovülasyon Nedir?

Yumurtalıklardan yumurta atılmasına verilen isimdir.

Menstrüel Dönem Nedir?

Kadınların yumurtalıktan yumurta atması ile başlayıp, ikinci yumurtlamaya kadar geçen süreçtir.

Kromozom Anomalisi Nedir?

Kromozomların sayısında veya yapısında anormallik olması durumudur.

Elektroensefalogram (EEG) Nedir?

Endodermal Tohum Tabakası Nedir?

Baş Bölgesinden Popaya Kadar Olan Uzunluk Nedir?

Varisli Damarlar Nedir?

Demir Eksikliği Anemisi Nedir?

Ektodermal Tohum Tabakası Nedir?

Aritmi Nedir?

Anovulasyon Nedir?

Yumurtlama eksikliği veya yumurtlamanın hiç olmamasıdır.

Menarş Nedir?

İlk görülen adet kanamasıdır.

Hamilelikte Fizyolojik Anemi Nedir?

Kandaki hücre sayısıyla karşılaştırıldığında kanda sıvı miktarının artmasıyla hamilelikte oluşan anemidir.

Frengi Testi Nedir?

Frengi için yapılan test; kadında frengi varsa tedavi başlatılır.

Tamamlanmamış Düşük Nedir?

Rahimdeki bebeğe ait doku parçalarının hepsinin değil bir kısmının atıldığı düşük durumudur.

Teratoloji Nedir?

Doğuştan gelen kusurlar veya bozukluklar için kullanılan bir terimdir.

Saf Makat Pozisyonu Nedir?

Bebeğin önce kalçalarının gelmesi. Bacaklar dik yukarı doğru ve dizlerden açıktır.

Tahmini Gebelik Süresi Nedir?

Tahmini gebelik süresi ortalama 280 gündür.

Morula Nedir?

Hamileliğin başlangıcında döllenen yumurtanın erken dönemlerinden birisidir.

Tekme Sayısı Nedir?

Hamile bir kadının bebeğinin hareket ettiğini hangi sıklıkta hissettiğini kaydetmesidir.

Opioid Nedir?

Vücutta morfine benzer etkileri olan kimyasal maddelere verilen isimdir.

McDonald Serklajı Nedir?

Rahim ağzı yetersizliğinde uygulanan cerrahi işlemdir.

Anemi Nedir?

Kansızlık. Kırmızı kan hücrelerinin normalden daha az olması durumudur.

Teratojen Nedir?

Gebelikte teratojen madde; maruz kalındığında bebekte yapısal bozukluk meydana getirerek zarar veren etken olarak tanımlanmaktadır.

Gebeliğe Bağlı Trofoblastik Hastalık Nedir?

Plasentada kistik gelişme ile giden anormal hamileliktir.

Fibrin Nedir?

Kanda pıhtılaşma sonucu oluşan bir proteindir.

Mamografi Nedir?

Meme dokusunu incelemek için göğüslerin röntgen ile görüntülenmesi yöntemidir.

İnfertilite Nedir?

Bir yıl boyunca korunmamaya rağmen gebeliğin olmadığı kısırlık durumudur.

Kondiloma Aküminatum Nedir?

Cinsel ilişki yoluyla bulaşan ciltte siğil şeklinde kendini gösteren hastalık. Genital siğiller olarak da adlandırılır.

Anjiyom Nedir?

Lenf ve kan damarlarının gereğinden fazla balon gibi şişmesi.

Düşük Nedir?

Gebeliğin 20. haftası dolmadan fetusun bedenden atılması.

Spontan Abortus Nedir?

Kendiliğinden meydana gelen düşüktür.

Trofoblast Nedir?

Serviks (Rahim Ağzı) Yetersizliği Nedir?

Rahim ağzının ağrısız, kasılma olmadan kolayca açılmasıdır.

'Üstüne Adet Görmek' Ne Anlama Geliyor?

Hamileyken üstüne adet görmek ne demek? Hamileyken adet olunur mu? Hamileliğin ilk ayında adet görmek normal mi? Üstüne görme ne anlama geliyor?

Hamilelikte Folik Asit Kullanımı Neden Önemlidir?

Folik Asit Nedir? Neden Önemlidir? Gebelik döneminde folik asitin eksik olması, bebeğinizin ciddi hastalıklarla doğmasına veya ölümüne neden olabilir.

Suni Sancı Nedir, Hangi Durumlarda Başvurulur?

Suni sancı nedir? Suni sancı nasıl ve ne zaman verilir? Hangi durumlarda suni sancı verilir? Bebek ve anne için zararı var mıdır?

Apgar Skoru Nedir?

Bebeğin doğumdan hemen sonra yaşama verdiği tepkilerin değerlendirilmesidir.

Hafifleme Nedir?

Doğum sürecinden birkaç hafta önce bebeğin karnın alt bölgesine yerleşmesine bağlı rahimdeki değişimi anlatmak için kullanılan terimdir.

Fetal Periyot Nedir?

Embriyonik periyodun (hamileliğin ilk 9 haftasından) ardından gelen doğuma kadar olan zaman sürecini kapsar.

Döl Yatağı Nedir?

Rahim. Memelilerde döllenmiş yumurtanın yerleşip içinde büyüdüğü ve doğuma kadar gelişimini sağladığı organa verilen isimdir.

Hipospadias Nedir?

Peniste doğumsal bir şekil bozukluğunun oluşma durumudur.

Hamilelik Maskesi Nedir?

Yüz ve göz altındaki bölgelerde koyulaşmaya dönük renk değişimidir. Genellikle kelebek görünümünde olur.

Doğum Sonrası Kanama Nedir?

NST - Non Stres Test Nedir?

NST - Non Stres Test Bebeğin annenin hissettiği hareketlerinin bir uzman tarafından yorumlanması ve fetusun kalp atış hızı ve değişimlerini kaydeden testtir

Sezaryen Ameliyatı/Doğumu Nedir?

Bebeğin vajina yerine karından cerrahi yöntemle girilerek dünyaya getirilmesidir.

Beta HCG Hormonu Nedir?

Beta HCG Hormonu Nedir? Kadının gebe olduğunu tespit etmek için kanda yapılan testte hamilelik hormonunun değeri kaç olmalıdır?

Forseps Nedir?

İnsan Koryonik Gonadotropin Nedir?

Hamileliğin başlangıcında üretilen hormona verilen isimdir.

Habis GTN Nedir?

Hamileliğe bağlı trofoblastik hastalığın kansere dönüşmüş halidir.

Koryon Villus Biyopsisi Nedir?

Hamilelik anomalilerinin belirlenmesi için hamileliğin başlarında yapılan, karın bölgesinden girilerek koryondan parça alınmasıdır.

Perinatolog Nedir?

Yüksek riskli hamileliklerin takibinde doğumun hemen öncesi ve hemen sonrası konusunda uzmanlaşan doktora verilen isimdir.

Göbek Fıtığı Nedir?

Göbek fıtığı,Umbilkal hernidir, yenidoğan bebeklerin doğumunda sonra göbek kanalının tam olarak kapanmaması sonucunda oluşur.

Kolostrum Nedir?

Kolostrum Nedir? Göğüsten gelen ilk süt olan sarı-sulu sıvıdır. Bebek İçin çok büyük faydaları vardır. İlk gelen süt ağız sütünün önemi saymakla bitmez.

Görüntüleme Testleri Nedir?

Röntgen, bilgisayarlı tomografi (veya CAT taramaları) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi testlerdir.

Amniyosentez Nedir, Nasıl Yapılır?

Amniyosentez, en çok ileri yaşta gebe kalan kişilerin ikili, üçlü veya dörtlü test incelemelerinde ve bebeklerin kromozom anomalisinin tanısında kullanılır.