GAMZE KAYA

GAMZE KAYA

Gamze Kaya, 2014 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde "Okul Öncesi Öğretmenliği" lisans öğrenimine devam ederken "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" bölümünden çift anadal programına hak kazanmıştır. Üniversite öğrenimi süresince eğitimin her kademesinde çeşitli kamu ve devlet kurumlarında, STK'larda staj yapmış, 4 yılda her iki bölümü de dereceyle bitirmiştir. 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisans programına başlamış olup , "Ebeveynlerdeki Ruhsal Belirtilerin Okul Öncesi Dönem Çocuklardaki Teknoloji Kullanımı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi" isimli teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Kamu ve özel kuruluşlarda okul öncesi öğretmenliği yapmıştır. Anaokulu Psikolojik Danışmanı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Eğitim hayatı boyunca Özgül Öğrenme Güçlüğü Testleri, Zeka ve Akıl Oyunları, Temel İşaret Dili Eğitimi, Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri, 2 kur Beden Dili, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Oyun Terapisi, Özel Eğitim Uygulamaları ( 80 saatlik) ,Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi ,MOXO Dikkat Testi, Objektif Testler, Çocuk Resminin Yorumlanması gibi uzun soluklu eğitimlere katılmıştır ve alanıyla ilgili çeşitli eğitim ve çalıştaylara katılmaya devam etmektedir.

Bir Babanın Bebeği İle Tanışması - İlk 24 Saatte İletişim

Uzman Klinik Psikolog Gamze Kaya, baba ve bebek arasındaki duygusal bağın kurulabilmesi ve baba bebek ilişkisi hakkında bilinmesi gerekenleri yazdı...