Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Manivon Medya ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu sebeple aşağıdaki aydınlatma metninde verdiğimiz bilgiler vasıtasıyla, sizi konu çerçevesinde aydınlatmak istiyoruz:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Metnin devamında Kanun olarak belirtilecek.) ve bu Kanun’a bağlı başka ikincil düzenlemelere ve kurum kararlarına uygun bir şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki nedenler çerçevesinde işlenmektedir.

Üyelik İşlemleri: Kişisel verileriniz, üyeliğinizin tamamlanması ve yönetilmesi amacı ile işlenmektedir. Sizlere, uygulama ile ilgili kullanımlarınıza dair iletiler göndermek de bu hedef kapsamındadır. Üyelik işlemi sırasında kişisel verilerini paylaştığınız üçüncül kişilerin, kişisel verilerinin sizin tarafınızdan Gebe.com ile paylaşıldığının farkında olmaları ve Gebe.com’un verileri kullanım biçimini kabul etmelerinin sağlanması sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Üye Hesabı İşlemleri: Gebe.com’a üye olarak üyelikle ilgili tüm işlemleri yönetebilirsiniz. Üye hesabı oluşturmanız halinde, Gebe.com ile paylaştığınız kişisel veriler, hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenecektir.

İletişim: Gebe.com’a üye olurken paylaştığınız kişisel verileri kullanarak, sizinle iletişime geçebiliriz. Uyarı, bilgilendirme, hatırlatma iletileri ile bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması, bunların başlıcalarıdır.

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, Gebe.com’un tabii olduğu herhangi bir mevzuat gereği olarak işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Gebe.com, ileride çıkabilecek uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ispatlamak ve bu uyuşmazlıkların çözmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, konuyla ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, Gebe.com’daki deneyiminizi iyileştirmek için analitik çalışmaların yürütülmesi, şikâyet, öneri ve taleplerinizin değerlendirilerek kullanıcı memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik aksiyonlar alınması amacıyla işlenmektedir.

Reklam/Pazarlama: Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilir. Bu amaçla kişisel verileriniz; potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, fırsatlardan ve kampanyalardan sizi haberdar etmek, hedefleme, profilleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri size sunmak, Gebe.com üye profilinde kayıtlı tercihinize göre e-bülten göndermek vb. amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanun’da yer alan hukuki nedenlerden en az birinin varlığında Gebe.com üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileri işleme amaçlarının dayandırıldığı hukuki nedenler aşağıdaki şekildedir:


Üyelik işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/1 (c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin oluşturulması ya da ifası hukuki nedenine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki nedene dayanmaktadır.


Uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kişisel verilerin işlendiği durumlar, Kanun’daki 5/2 (e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması hukuki sebebine dayanmaktadır.

Reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetler, Kanun’un 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 


Müşteri memnuniyeti ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2 (f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması


Gebe.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve Gebe.com tarafından sair bir şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacı ile kişisel verileriniz çeşitli kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.


Bununla birlikte kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında, Gebe.com’un iş ortakları, tedarikçileri veya yasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için talep edildiği takdirde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.
 

Kişisel verilerinizin reklam, profilleme ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için işlenmesine izin verdiğiniz takdirde, söz konusu faaliyetleri Gebe.com adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılabilir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Gebe.com, sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi e-posta kanalları, çağrı merkezimiz ve de Gebe.com üzerinde yer alan her türlü veri girişi imkânı olan boşluklar, yorum kutuları, üyelik kayıt formları, cevap kısımları ve sair formlar veya Gebe.com canlı destek paneli ve de ilgili analiz araçları üzerinden toplayabilmektedir. Bununla birlikte kişisel verileriniz, çerezler vasıtasıyla da elde edilmektedir.


Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerezler ve Çerez Kullanımı İzinleri Hakkında Bildirim’i okuyabilirsiniz.Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak, Gebe.com’a [email protected] e-posta adresi üzerinden başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlendiyse bununla ilgili bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin kullanım amacını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a veya ilgili diğer kanun hükümlerine uygun bir şekilde işlense bile, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini ve aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin, otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenen veriler nedeniyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkında sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru usullerine uygun bir şekilde Gebe.com’a iletmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Gebe.com Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret talep edilebilir.