Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Dualar ve Sureler

Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Dualar ve Sureler
28 Şubat 2022

Doğum stresinden kurtulmak ve doğuma manevi anlamda hazırlanmak isteyen anne adayları dua ve surelerden faydalanmak isteyebilir.

Doğumu kolaylaştıran dualar ve sureler, anne adaylarının doğum hazırlığı yaparken merak ettiği konuların başında geliyor. Bu sürece manevi olarak da hazırlanmak isteyen anneler, kolay doğum için okunacak dualar ve sureleri arama motorlarında araştırıyor. Peki, doğuma girerken hangi dualar okunmalı? Doğumu kolaylaştırması için tavsiye edilen surelerin başında şüphesiz ki Meryem suresi gelmektedir. Bununla birlikte doğuma girerken Araf suresi, inşirah suresi ve Yunus suresinin okunması da önerilmektedir.

Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Dualar ve Sureler

9 aylık hamilelik serüvenin sonuna doğru yaklaşıldığında her anne adayını tatlı bir heyecan sarar. Heyecanla birlikte özellikle daha önce doğum yapmamış anne adayları stres ve endişe de hissedilebilir. Böylesi anlarda rahatlamak ve doğuma manevi anlamda hazırlanmak için anne adayları dua ve surelere başvurulabilir. Peki, doğumda hangi dualar okunmalı?

Bir rivayete göre Hz. Peygamber, kızı Fatma’nın doğumu yaklaştığında ona iki sahabiyi gönderir ve yanında Ayetel Kürsi, Araf 54 ve Yunus 3 ayetlerini okumayı söyler. Başka kaynaklarda ise Ayetel Kürsi ile birlikte Nas, Felak, İnşirah ve Meryem surelerini okumalarını ister. Dolayısıyla doğumu kolaylaştıran dualar denildiğinde birçok kaynak bu Ayetel Kürsi, Nas, Felak, Meryem ve İnşirah surelerini işaret eder. İşte, doğumu kolaylaştıran dualar ve sureler...

1. Araf Suresi 54. Ayet-i Kerimesi

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehük halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.”

Anlamı

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de Allah’a mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.”

2. Meryem Suresi 14. Ayet-i Kerimi

Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ (n)

Anlamı

Anne ve babasına içten ve iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla isyankâr ve zorba biri değildi.

3. Yunus Suresi 3. Ayet-i Kerimi

İnne rabbekumu(A)llâhu-llezi haleka – ssemâvâti vel – arda  fi sitteti eyyamin sümme- steva âlâ al’arş (i) (s) yudebbiru-l-emr(a) (s) m âmin şefi’n illâ min ba’di iznih (i) (c) zalikumu (A)llâhu rabbukum fa’buduh (u) (c) efelâ tezekkerun (e)

Anlamı

Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümrân olan, her şeyi ve her işi yerli yerince yöneten Allah’tır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek kimse yoktur. Rabbiniz, Allah işte budur. Öyleyse O’na kulluk edin. Hala düşünüp ders almayacak mısınız?

4. İnşirah Suresi

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada’na ‘anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa’na leke zikreke, Feinne me’al’usri yüsren, İnne me’al’usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğap.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak rabbine yönel ve yalvar.

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Tabende Parlayan, ışık veren.
Erkek Bebek İsimleri
Ubeydullah bk. Übeydullah