En Popüler Erkek Bebek İsimleri Bu Listede!

En Popüler Erkek Bebek İsimleri Bu Listede!
07 Haziran 2021

Oğlunuzun ismine karar veremediyseniz listemize göz atın!

Hamilelik haberi alınır alınmaz anne baba adaylarının merak ettiği ilk şey bebeğin cinsiyeti oluyor. Cinsiyet öğrenildikten hemen sonra ise isim bulma heyecanı başlıyor. Her ebeveyn bebeğine anlamlı ve kulağa hoş gelen bir isim koymak istese de son dönemde modern isimler ebeveynler tarafından fazlasıyla bir ilgi görüyor. Anne baba olmaya hazırlanan pek çok çift, arama motorlarında popüler isimler ve anlamlarını yoğun bir şekilde aratıyor. Biz de buradan yola çıkarak hazırladığımız bebek isimleri içeriğimizde, modern erkek isimleri ve anlamlarını derledik.

Modern Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

İşte, modern ve popüler erkek bebek isimleri...

A Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Arda

İşaret için yere dikilen çubuk.

Aker

Güvenilir, dürüst erkek.

Alp

Kahraman, cesur, yiğit.

Alpay

Cesur ve yiğit olan kimse.

Alperen

Yürekli, cesur kişi.

Altuğ

Kırmızı tuğ. (Tuğ: Bazı kuşların kafasında bulunan uzun tüy.)

Akın

Düşman topraklarına yıldırma veya tedirgin etme amacıyla yapılan baskın.

Aras

Kendisininmiş gibi sahip çıkılan anlamına gelmektedir. Ayrıca Doğu Anadolu’dan Hazar Denizi’ne dökülen ırmağın adı.

Arel

Dürüst ve temiz kimse.

Anıl

1. Anılmak eylemi. 2. Amaç. 3. Hafıza, bellek.

Ayaz

Sakin ve duru bir havada çıkan kuru soğuk.

B Harfi ile Başlayan Popüler Erkek Bebek İsimleri

Baran

1. Yağmur mevsimi. 2. Ulu ve yüce olan şey, kimse.

Barın

2. Güç, kuvvet. 2. Bütün.

Bartu

1. Varlık, servet. 2. Varılacak olan yer.

Batu

Gücü yeten, galip, üstün gelen kişi.

Berk

Kuvvetli, sağlam.

Berkan

1. Parıldama. 2. İyice hatırla.

Berkay

Güçlü, dayanıklı ve ay gibi parlayan kimse.

Berkin

Sağlam, kuvvetli, güçlü.

Bilgin

Bilimsel bir konuda geniş bilgisi olan kişi.

Bora

Genellikle hemen arkasından yağmur getiren şiddetli ve sert fırtına.

Buğra

Erkek deve.

Bulut

Su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde asılı duran hava kütlesi.

C – Ç Harfi ile Başlayan Modern Erkek İsimleri

Can

1. Canlılık, kişinin varlığı. 2. Kuvvet, dirilik. 3. Sevimli kimse.

Canel

Dostluk eli, içtenlikle uzatılan el.

Caner

İçten, sevimli, sevilen kişi.

Cem

1. Şah, hükümdar. 2. Toplama, bir araya getirme.

Cenk

Harp, savaş.

Cihan

Kainat, evren.

Çağ

Yüzyıl, asır, zaman, dönem.

Çağatay

Tay, yavru at. Aynı zamanda Cengiz Han’ın oğlunun ismi.

Çağıl

Çağlayan suyun gür ve güçlü sesi.

Çağın

Şimşek, yıldırım.

Çınar

Kalın gövdeli, geniş yapraklı, uzun ömürlü büyük ağaç.

D Harfi ile Başlayan Modern İsimler

Dağhan

Eski zamanlarda dağ tanrısı.

Deha

Dâhi, zekaca üstün kişi.

Delâl

Naz, cilve, işve.

Demir

Kullanım sahası geniş, dayanıklı ve mavimsi maden.

Deniz

Yerkabuğundaki tuzlu büyük su kütlesi.

Doğu

Güneşin doğduğu yön.

Doğukan

Doğudan olan kişi.

Doğuş

1. Doğmak eylemi. 2. Bir gök cisminin ufuk düzlemi üzerinde görünmesi.

Doruk

Zirve, en yüksek yer, tepe.

Dünya

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, gezegen.

E – F Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Efe

1. Batı Andolu’da köy yiğidi. 2. Ağabey 3. Zeybek oynayanların başı.

Edis

Değerli, yüce, ulu, yüksek.

Ekin

Tahılın ekim sürecinden harmana kadarki hali.

Enes

Soylu arap atı.

Enis

Dost, arkadaş.

Emir

1. Bir kavmin, şehrin başı. 2. Emreden. 3. Kumandan.

Erdem

Fazilet, hüner, liyakat, insanın ruhsal yetkinliği gibi birçok anlamı bulunmaktadır.

Eymen

Talihli, uğurlu, hayırlı olan.

Fatih

Fetheden, ele geçiren kişi.

Feza

Uzay, gökyüzü.

Furkan

Doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilen.

G Harfi ile Başlayan Modern Bebek İsimleri

Giray

Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen ünvan, isim.

Gökel

Göğe açılan el.

Gökmen

Mavi gözlü, sarışın kişi.

Göktürk

Orta Asya’da kurulan Türk Devleti.

Gökberk

Yeşil yaprak.

Görkem

İhtişamlı, heybetli, gösterişli.

Güven

Korku, kuşku duymadan inanma.

Güz

Sonbahar.

H Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Han

Eski Türklerde kağana bağlı ikinci derece devlet yöneticisi, başkanı.

Hakan

Hükümdar. Aynı zamanda güçlü, kudretli anlamında da kullanılmaktadır.

Hazar

Barış, güven.

Hazer

Deniz, büyük su birikintisi.

Bunu da Okuyun: Duyulmamış Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları!

En Popüler Erkek Bebek İsimleri Bu Listede!

I – İ Harfleri ile Başlayan Modern İsimler

Ilgaz

Hücum, akın, atın dört nala koşması.

İlkan

1. İlk kan. 2. Öncelikle hatırla. 3. İran’da İlhanlılardan sonra devlet kuran Türk hükümdar.

İlker

İlk doğan erkek çocuğa verilen isim.

K Harfi ile Başlayan Modern Bebek İsimleri

Kaan / Kağan

Hükümdar.

Karan

TDK’ya göre kokulu yaprağı olan, dikensiz, yapışkan bir bitki. Aynı zamanda kahraman ve yiğit anlamlarında da kullanılıyor.

Kaya

Sert ve büyük taş kütlesi.

Kayra

Saygın bir kişiden gelen iyilik.

Kuzey

Güneyin karşıtı. Sağını doğuya, solunu batıya veren kişinin tam karşısındaki yön.

Koral

1. Sınır Muhafızı. 2. Batı musikisinde dini şarkı.

Korhan

Canlı, güçlü, kudretli hükümdar.

Kıvanç

Övünmek, gurur duymak, sevinç duymak.

L Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Levent

Eskiden deniz erlerine verilen isim.

Levin

Boya, renk.

M – N Harfleri ile Başlayan Popüler Erkek Bebek İsimleri

Mete

Büyük Hun imparatoru.

Mert

Özü sözü doğru olan, yiğit.

Merih

1. Ateş rengi. 2. Güneş sistemini oluşturan gezegenlerden biri anlamına geliyor.

Meriç

1. Kuş iskeleti. 2. Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir.

Miran

Beyler anlamına geliyor. Aynı zamanda iyi insan olarak da kullanılıyor.

Mutlu

Mesut, bahtiyar.

Noyan

Bey ve başkomutan anlamına geliyor.

O – Ö Harfleri ile Başlayan Modern Erkek İsimleri

Oben

Erkek deve.

Oğul

Erkek evlat.

Oğuz

Saf, temiz, yiğit kişi.

Okan

Anlayışlı kimse.

Okay

Şans, baht, talih.

Orkun

Orhun ismi ile aynı anlama sahiptir. Eski Orta Asya Türklerinin kullandığı yazı.

Ozan

Halk şairi

Ömür

Hayat, yaşayış.

Özay

Temiz, parlak.

Özer

Yiğit, doğru kişi.

Özen

İtina, dikkat, heves.

Özgür

Hiçbir koşula bağlı olmayan, serbest. 

Ömür

Hayat, yaşayış.

P – R Harfleri ile Başlayan Modern İsimler

Pamir

Çin Tacikistan ve Sincan – Uygur Özerk Bölgesi arasında yer alan sıra dağların adı.

Pars

Yırtıcı bir hayvan.

Peker

Güçlü, gözü pek, cesur kişi.

Poyraz

Kuzeydoğu yönünden esen soğuk rüzgar.

Pozan

1. Üzüm bağı. 2. Cana yakın, candan.

Reha

Kurtulma, kurtuluş.

Rüzgar

Esinti, yel.

En Popüler Erkek Bebek İsimleri Bu Listede!

S – Ş Harfleri ile Başlayan Popüler Erkek İsimleri

Samir

1. Yemişli, meyveli ağaç. 2. Gece insanı.

Sarp

Dik, geçilmesi ve çıkılması zor olan yer.

Sarper

Sert ve güçlü erkek.

Semih

Eli açık, bonkör, cömert.

Sertuğ

Baş tacı edilen kişi.

Seza

Uygun, yaraşır, bir şeye değer.

Sezer

Anlayışlı, duygulu, hisli.

Sina

Arap yarımadası ile Mısır arasında üçgen oluşturan yarımada.

Sümer

Bugünkü Irak bölgesinde kurulmuş eski bir uygarlık.

Şafak

Güneş doğmadan hemen önce, ufukta görünen aydınlık.

Şarık

Parlak, parlayan.

T Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Taha

Tavanda bulunan pencere.

Tanay

Ay ve şafağın bir arada olması.

Tansu

Şafağın aydınlattığı su.

Tamay

Dolunay.

Tardu

Armağan, hediye.

Tuna

Avrupa’da bir nehir.

Tolga

Savaşçıların başına taktığı bir tür kask, demir başlık.

Toprak

Yerkabuğunun en üst katmanı, canlıların yaşadığı yüzey kısmı.

Toygar

Küçük, boz renkli, tarlalarda kendine yuva yapan bir tür serçe.

U – Ü Harfleri ile Başlayan Modern İsimler

Ulaş

Amacına, isteğine ulaşmış kişi.

Uluç

Selçuklular zamanında Türk beylerine verilen isim, unvan.

Utku

Yenme, zafer kazanma, üstünlük.

Uras

Talih, şans.

Ural

1. Kale, şehir. 2. Aydınlık gece.

Uluç

Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan.

Uygar

Görgü kurallarına uyan, eğitimli, kültürlü.

Uzay

Tüm gezegenlerin içinde olduğu sonsuz boşluk.

Ülker

Boğa burcunda bulunan ve 7 yıldızdan oluşan bir takımyıldız.

En Popüler Erkek Bebek İsimleri Bu Listede!

V Harfi ile Başlayan Modern Erkek İsimleri

Vefa

Sözünde durma, sözünü yerine getirme, dost ve sevgi bağlılığı.

Volga

Avrupa’nın en uzun nehri.

Volkan

Yanardağ

Visam

Nişan, işaret, damga.

Y Harfi ile Başlayan Modern Bebek İsimleri

Yağız

Esmer, bakımlı, doğru kimse.

Yamaç

Dağın eğik yüzeyi, eğik olan tarafı.

Yaman

1. Korkulan kişi. 2. Cesut, güçlü. 3. Kurnaz.

Yakut

Kırmızı renkli, parlak, değerli taş.

Yalın

Katışıksız, sade.

Yiğit

Cesur ve güçlü kişi.

Yekta

Eşi benzeri olmayan, tek biricik.

Z Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Zirve

Tepe noktası, doruk.

Zorlu

Güçlü, tuttuğunu koparan kimse.


Tümisim içeriklerimize göz atmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz!

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Nabia Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Erkek Bebek İsimleri
Saadettin 1. Dinin mutluluğu.2. Dini uğurlu, kutlu kılan.