Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!

Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!
24 Mart 2021

Erkek bebek bekliyor ve isim konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Hamilelik haberini alan neredeyse her çift, ilk olarak bebeğin cinsiyetini merak eder. Cinsiyet, genellikle 4. aya kadar yapılan ultrason muayenelerinde belli oluyor. Bu sürecin hemen ardından ise isim bulma telaşı başlıyor. İster modern, ister klasik olsun, tüm anne baba adayları bebeğine kulağa hoş gelen isimler koymak isterler. Bununla birlikte, seçilen ismin anlamı da oldukça önemlidir. Biz de buradan yola çıkarak hazırladığımız bebek isimleri içeriğimizde, kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri ve anlamlarına yer verdik. İşte erkek bebekler için kulağa güzel gelen isimler...

Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen İsimler

Acar

Atılgan, yiğit, gözü pek.

Arda

İlk anlamı hükümdardır. TDK’da ise işaret için yere dikilen çubuk olarak geçiyor.

Aral

İki şeyin arası, ortası, sıradağ.

Aras

Kendininmiş gibi sahip çıkılan anlamına geliyor.

Artun

Kendine güvenen, gururlu.

Alaz

Altay ve Türk mitolojisinde ateş tanrısıdır. Ayrıca alev ve ağaçsız, açık yer anlamına da geliyor.

Alpay

Yiğit ve ay gibi güzel.

Atlas

Sık dokunan, parlak bir tür ipek kumaş. Ayrıca Afrika ve Avrupa kıtalarını Amerika kıtasından ayıran okyanusun ismi.

Atakan

Yiğit, atılgan.

Ayaz

Dingin ve duru havada çıkan kuru soğuk.

Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!

B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Batu

Yiğit, güçlü.

Batı

Güneşin battığı yön.

Bartu

Eski Türk hanlarından biri.

Batur

Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve kuvvetiyle üstünlük kazanan kişi.

Baran

Farsçada yağmur mevsimi anlamına gelmektedir. Ayrıca yüce ve ulu olan şey, kimse anlamında da kullanılıyor.

Berkin

Sağlam, kuvvetli ve güçlü.

Bora

Sert rüzgâr.

Bulut

Atmosferdeki buz tanecikleri ve su damlacıklarının görünebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan ve gökyüzünde değişik yüksekliklerde bulunan hava kütlesi.

Buğra

Harezm hükümdarının ismidir. Bazı kaynaklarda ise Buğra isminin anlamı turna kuşu olarak geçmektedir.

Bilge

Bilgili, ahlâklı ve olgun kimse.

C – Ç Harfleri ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

Can

Canlılık, kişinin varlığı, birey, ruh, kişi.

Cansın

Sevgi dolu, sevilmeye değer.

Cem

İlk anlamı toplama, bir araya getirme, yığılma. İkinci anlamı ise hükümdar.

Cihan

Evren, kainat, dünya.

Cihangir

Dünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kişi.

Çağlar

Coşkulu ve canlı kişi. Çağlayan.

Çınar

Geniş yapraklı, uzun ömürlü ağaç.

Bunu da Okuyun: Modern Erkek Bebek İsimleri!

D Harfi ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen İsimler

Dağhan

Eski Türk inanışlarına göre doğa tanrılarından biri. Oğuz Han’ın oğlu.

Deha

Dahi, zekâca üstün olan birey.

Deniz

Yeryüzünün çok büyük bir kısmını kaplayan tuzlu su kütlesi.

Destan

Hikâye, efsane.

Doğu

Güneşin doğduğu yön.

Dora

Bir şeyin en üst kısmı, en yüksek yer.

Dünya

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, gezegen.

Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!

E – F Harfleri ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Edis

Değerli, yüce, ulu.

Efe

Yol gösteren büyük kardeş, ağabey. İkinci anlamı ise cesur ve yiğit kimse.

Ege

Bir çocuğu koruyan ve ondan sorumlu olan kişi. Diğer anlamı ise yaşça büyük ve ulu olan kimse.

Eray

Ay gibi yiğit. İkinci anlamı ise ilk ay, ayın ilk günleri.

Ekin

Tahılların tarlada harman olacağı zamana kadarki genel ismi.

Fatih

Hüküm veren, fetheden.

Feza

Sonsuz genişlik, uzay, sema.

Furkan

Doğruyu yanlıştan ayırma. İyiyi ve doğruyu gösteren kimse.

G Harfi ile Başlayan ve Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

Giray

Kırım hanlarına ve han ailesine mensup olan prenslere verilen unvan.

Güven

Korku ve kuşku duygusundan uzak.

Güney

Dört yönden biri, her zaman güneş alan yer.

Göktürk

552 – 745 yıllarında Orta Asya’da hüküm süren ve Bumin Kağan tarafından kurulan Türk devleti.

Görkem

İhtişamlı, heybetli, gösterişli.

H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Hakan

Türk imparatoru.

Han

Hükümdar.

Hazar

Barış, güven.

Harun

Hz. Musa’nın ağabeyi. Bazı kaynaklarda anlamının “parlayan” olduğu belirtiliyor.

I – İ Harfi ile Başlayan ve Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

İnanç

Bir düşünceye bağlılık, emin, doğru.

İlker

İlk doğan çocuk. İlk doğan erkek bebeklere verilen isim.

K Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Kağan

Hakan, imparator, hanların hanı.

Karan

Türk Dil Kurumu’na göre kokulu yaprağı olan, yapışkan ve dikensiz bir bitki. Aynı zamanda kahraman, yiğit ve sözünün eri anlamlarında da kullanılıyor.

Kaya

Sert, büyük taş kütlesi.

Kayra

Saygı duyulan, önemli birinden gelen iyilik.

Kerem

Cömert, eli açık.

Kutay

Uğurlu, kutlu. Aynı zamanda Borneo adasının doğusunda bulunan sultanlığın ismidir.

Kuzey

Sağını doğuya, solunu da batıya veren kişinin tam karşısına düşen yöndür.

M – N Harfleri ile Başlayan Bebek İsimleri

Mete

Büyük Hun İmparatorunun ismidir. Bazı kaynaklarda topraktan yapılmış ibrik anlamına geldiği belirtilmektedir.

Metin

Metanetli, güvenilir, sağlam, özü sözü doğru olan.

Meriç

Bazı kaynaklarda kuş iskeleti, bazı kaynaklarda ise karışık anlamına geldiği belirtiliyor.

Miran

Farsça kökenli bir isim olan Miran “beyler” anlamına gelmektedir.

Nihat

Huy, doğa, yaradılış.

Noyan

Bey ve başkomutan anlamlarında kullanılıyor.

O – Ö Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Onur

Kişinin kendine duyduğu öz saygı veya başkalarının duyduğu saygının dayandığı değer.

Okay

Şans, baht, talih.

Ozan

Halk şairi.

Oğuz

Sağlam, güçlü, gürbüz delikanlı.

Özalp

Özünde yiğit olan kişi.

Özer

Doğru ve yiğit olan kimse.

Özgür

Hür, bağımsız.

Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!

P – R Harfi ile Başlayan İsimler ve Anlamları

Pars

Kedigillerden yırtıcı bir hayvan.

Poyraz

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar.

Peker

Güçlü, gözüpek, cesur.

Reva

Yakışır, yerinde, uygun.

Rüzgâr

Yel, esinti.

Bunu da Okuyun: Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri!

S – Ş Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Safa

Keder ve üzüntüden uzak olma, endişesizlik, iç ferahlığı.

Sarp

Çok dik yamaç.

Sarper

Dikbaşlı yiğit.

Saruhan

Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları’nın kurucusu.

Safir

Mavi renkli, değerli bir taş.

Sezer

Hisli, anlayışlı, duygulu.

Şafak

Güneş doğmadan hemen önce beliren aydınlık.

T Harfi ile Başlayan İsimler

Taha

Tavandaki ufak pencere.

Tan

Güneşin doğmasından önceki zaman.

Tarkan

İslamdan önce Türklerin kullandığı bey, vezir gibi unvan.

Tuğra

Osmanlı imparatorlarının imza yerine kullandığı mühür.

Tunç

Çinko, kalay ve bakır karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım.

Toygar

Tarla, çayır kuşu.

Tibet

Çin’in batısında, özerk bir bölge.

U - Ü Harfleri ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ufuk

Gök ile yerin birleşir gibi göründüğü yer.

Ulaş

İsteğine kavuşmuş, amacına erişmiş kimse.

Utku

Birçok emekten sonra varılan mutlu sonuç.

Uygar

Kültürlü, medeni, görgü kurallarına uyan, eğitimli.

Uzay

Bütün gezegenlerin içinde olduğu sonsuz boşluk.

Ünal

Tanınan, adı duyulan, bilinen.

Oğlunuz İçin Hâlâ İsim Bulamadıysanız Bu İçerik Tam Size Göre!

V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Vedat

Dostluk, sevgi.

Vefa

Sevgi bağlılığı, dostluğunu sürdürme, sözünde durma.

Volga

Avrupa’nın en uzun nehri.

Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Yağız

Yiğit ve güzel kişi.

Yafes

Hz. Nuh’un 3. oğlu.

Yakut

Değerli, kırmızı taş.

Yaman

Cesur, güçlü, iş bilir, becerikli.

Yamaç

Dağın eğik yüzeyi.

Yiğit

Güçlü, genç, delkanlı, yürekli.

Z Harfi ile Başlayan ve Kulağa Hoş Gelen İsimler

Zafer

Başarı, amaca ulaşma.

Zahir

Parlak yıldız.

Zorlu

Güçlü, tuttuğunu koparan.

Bunu da Okuyun: Kulağa Hoş Gelen Kız Bebek İsimleri!

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Daime Sürekli, sonsuz.
Erkek Bebek İsimleri
Abay 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.