• gebe.com
  • /
  • Bebeğine Kur'an-ı Kerim'de Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Bebeğine Kur'an-ı Kerim'de Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Kur’an-ı Kerim’de geçen erkek bebek isimleri ve anlamları, anne adayları tarafından bu yıl da en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Çünkü çoğu ebeveyn, bebeklerine Kuranda yer alan isimler arasından birini vermek istiyor. Biz de sizler için Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamlarını derledik. İşte Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları...

Bebeğine Kur'an-ı Kerim'de Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Kur’an-ı Kerim’de geçen erkek bebek isimleri ve anlamları, anne adayları tarafından bu yıl da en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Çünkü çoğu ebeveyn, bebeklerine Kuranda yer alan isimler arasından birini vermek istiyor. Biz de sizler için Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamlarını derledik. İşte Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları...

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri – A Harfi

Araf: Usuller, adetler. Cennet ve cehennem arasındaki bölge.

Adil: Eş, eşit. Doğruluk gösteren, adaletli davranan.

Abdi: İtaat ve kulluk eden.

Azim: Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli.

Ahlas: Temiz yürekli, iyi kimse.

* Bebek İsim Bulucuya Ulaşmak İçin Tıklayın!

Kuranda Geçen Erkek İsimleri – B Harfi

Bâtın: Allah’ın 99 isminden biri, gizli ve görünmeyen anlamına gelir.

Berk: Katı, sert, sağlam.

Beyda: Sahra, çöl. Tehlikeli bir yer.

Benan: Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.

Buğra: Turna kuşu.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri - C Harfi

Cihad - Cihat: İslam uğrunda savaşmak demektir.

Cahid – Cahit: Elinden geldiği kadar çalışan.

* Kuranda Geçen Kız İsimleri İçin Buraya Tıklayın!

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri 2020 – D Harfi

Duha: Kur’an-ı Kerim’deki 93. Surenin ismi. Kuşluk vakti anlamına da gelmektedir.

Davud – Davut: Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır.

Kuran’da Geçen Erkek İsimleri – E Harfi

Ebrar: İyi, özü sözü doğru olan, dindar.

Ensar: Koruyucular, yardımcılar, muavinler. Kuran’da en çok geçen kelimelerden biridir.

Ezel: Başlangıcı olmayan.

Emin: Emniyette olan, korkusuz.

Ekrem: Eli açık, cömert, şeref sahibi.

Eyüp: Çok ıstırap çeken kimse.

Ekmel: En eksiksiz, en uygun olan.

Emir: Bir şehrin, bir kavmin başı. Büyük hanedan üyesi, Peygamber soyundan gelen, Abbasi devletinde başkumandan, Osmanlı’da beylerbeyi, Tanzimat’tan sonra ise sivil paşalığın ilk derecesi.

Kuran-ı Kerim’deki Erkek İsimleri – F Harfi


Furkan: Bakara suresinde geçmektedir. Doğruyu yanlıştan ayırmak anlamı taşıyor.

Fuad – Fuat: Yürek, gönül, kalp.

Fatih: Bir kaleyi, şehri veya ülkeyi zapt eden kişi. İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet Han’a, bu fethinden dolayı verilen ünvan.

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri – H Harfi

Harun: Hz. Musa’nın kardeşinin ismidir. Parlayan anlamı taşımaktadır.

Halil: Samimi dost, Allah’ın dostu.

Hakkı: Doğruluk ve insaf sahibi.

Hamdi: Allah’a şükretmek, şükreden, şükredici.

Halis: Saf, karışmamış, hilesiz.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimler, - I/İ Harfleri

İbrahim: Peygamber ismidir. Hakların, inananların babası anlamına gelmektedir.

İsmail: Allah’ı işiten demektir. Hz. İbrahim’in oğludur. Babası ile beraber Kâbe’yi inşa etmiştir.

İsa: Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberdir. Hz. Meryem’in oğludur.

İshak: Gülen, güler yüzlü demektir. Kur’an-ı Kerim dahil bütün kutsal kitaplarda geçmektedir.

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri 2019 – K Harfi

Kadir: Kudret sahibi, kudretli, güçlü demektir. Kur’an-ı Kerim’de 50’ye yakın yerde geçmektedir.

Kazım: Öfkesini yenen, hırsını dizginleyen kişi.

Kadri: İtibar, rütbe, derece anlamına gelmektedir.

* Sitemizde Yer Alan Tüm İsim Önerileri İçin Buraya Tıklayın!

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri – L Harfi

Lokman: Eski kavimlerde ahlaki açıdan öğüt veren hekim demektir. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de bir sure adıdır.

Kuranda Geçen Erkek İsimleri – M Harfi

Muhammed: Son peygamberin ismidir. Övülmüş, çok övülmüş, hamd edilmiş, birçok güzel huya sahip olan demektir.

Mustafa: Temizlenmiş, güzide, seçilmiş demektir. Sa’d suresi, 47. ayette geçmektedir.

Metin: Metanetli, dayanıklı ve sağlam demektir.

Musa: İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli, kanun koruyucusu anlamına gelmektedir.

Malik: 7 cehennemin kapıcısı ve hakimi olan melek, Zebanileri idare eden melek, Maliki mezhebinin kurucusu.

Mehdi: Kendisine rehberlik edilen, Allah tarafından hidayet verilmiş olan kimse.

Mazlum: Zulüm görmüş, sakin, sessiz.

Mücahid: Cihata katılan, savaşçı demektir.

Muhsin: Bağışta, iyilikte bulunan demektir.

Kuran-ı Kerimde Geçen Erkek İsimleri – N Harfi

Naci: Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. Kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

Necati: Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

Nuri: Nura ait, nurla ilgili demektir.

Necmi: Yıldızlı ilgili, dinin yıldızı.

Nezir: Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri – R Harfi

Rıdvan: Cennet kapısında bekleyen melek demektir. Aynı zamanda razı olmak anlamına da gelmektedir. 10’dan fazla yerde geçmektedir.

Ramazan: Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresi 185. ayette geçen ay ismi, Hicri ayların dokuzuncusu, oruç ayı.

Rafet: Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

Rauf: Çok merhametli, acıyan, esirgeyen.

Raci: Dönen, geri gelen, rica eden.

Kuranı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri – S Harfi

Sabri: Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

Safa – Sefa: Bakara suresinde geçmektedir. Sakin, rahat, kaygısız anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Kâbe’nin doğusundaki tepenin ismidir.

Sadık: Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçmektedir. İçten bağlı, gerçek dost demektir.

Salim: Kalem suresinde geçmektedir. Sağ, sağlıklı ve korkusuz demektir.

Süleyman: Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur.

Selim: Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

Salih: Elverişli, iyi, uygun, yetkisi / hakkı olan ve dini buyruklara uygun hareket eden demektir.

Sefer: Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek.

* Dinen caiz olmayan isimler için buraya tıklayın!

Kuranı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri - Ş Harfi

Şakir: Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

Şahap: Cin suresinde geçmektedir. Gökyüzünde parlayan göktaşı veya yıldız anlamında kullanılır.

Şuayip: Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

Kuranda Geçen Erkek İsimleri – T Harfi

Taha: Sözlük anlamı tavan penceresi veya küçük pencere olarak geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’in 20. suresidir.  

Tarık: 86. surenin adıdır. Sabah yıldızı, Venüs, yol anlamlarına gelmektedir.

Tayyip: Çok temiz, iyi, güzel ve hoş anlamlarındadır.

Tufan: Araf suresinde geçer. Şiddetli yağmur anlamına gelmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri 2020 – U/Ü Harfleri

Ufuk: Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

Üzeyir: Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları – V Harfi

Veli: Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette geçmektedir. Allah’ın sevgili kulu demektir. Aynı zamanda bir çocuğun bütün sorumluluğunu üstlenmiş kimse anlamında kullanılır.

Kuranda Geçen İsimler – Y Harfi

Yusuf: İnleyen, ah eden, inilti anlamlarında kullanılmaktadır. Yakup peygamberin oğludur.

Yakup: Takip eden, izleyen demektir.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan memeli hayvandır.

Yasin: Kuranın surelerinden biridir.

Yahya: Hz. Zekeriyya’nın oğludur. Tanrı lütufkârdır anlamına gelmektedir.

Yenal: Amacına ulaşan biri demektir.

Kuranda Geçen Erkek İsimleri – Z Harfi

Zahit – Zahid: Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.

Zülkifl: Kısmet sahibi, yüce makam anlamları taşımaktadır. Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir.

Zakir: Zikreden, zikredici demektir.

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Yurdaser Vatana önder, lider olan kimse.
Erkek Bebek İsimleri
Aksun Kımılda ve sun" anlamında kullanılan bir ad.