Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri
14 Haziran 2017

Anne-babalar bebeklerine vermek istedikleri isimlerin güzel anlamlı olmasının yanında Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini de merak ederler. Biz de buradan yola çıkarak hazırladığımız yazıda; Kuran'da geçen kız bebek isimleri ve anlamlarını sizler için derledik!

Kuranda Geçen Kız İsimleri

Kuran'da geçen kız isimleri, 2019 yılında da bebeklerine isim koymak isteyen anne babaların en fazla merak ettikleri konuların arasında yer alıyor. Hazırladığımız yazı, bebeklerine isim verecek anne-baba adaylarına Kuran'da geçen kız bebek isimleri ve anlamları konusunda fikir edinmelerine yardımcı olacaktır. işte Kuran-ı Kerim’de geçen en güzel kız isimleri...

A Harfi İle Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleric  

- Ahsen: 1- Çok güzel, en güzel 2- Ahsen-i Takvim: En güzel şekil. Kur'anda Tin suresinde ve yaklaşık 50 ayette geçmektedir.

- Amile : 1- Bir işi yapmakla yükümlü olan. 2- Kur'anda Bakara, Maide ve Enam surelerinde geçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Geçen B Harfi İle Başlayan Kız  Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Belkıs: 1- Süleyman Peygamber zamanındaki Saba melikesinin adıdır. 2- Müslümanların Seba Melikesine verdikleri isim. Güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken, Hz.Süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. Kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. Hz. Süleyman ve Seba Melikesi Belkıs arasında geçen olaylar. Neml süresimde anlatılır. Kur'an'da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir.

- Betül: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır

- Büşra: Mutluluk getiren haber

C Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Kız İsimleri ve Anlamları 2016 -2017

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Cedide: 1- Yeni, kullanılmış, 2- Pek az zamandan beri bilinen ya da mevcut olan 3- Kur'an'da İsra Suresinde geçmektedir.

E Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen En Güzel Kız isimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Elif; 1- Arap alfabesinin ilk harfidir. Ebced hesabında değeri birdir. 2- İnce uzun boylu kız, 3- Alışmış, alışkın. 4 - Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 5 - Ülfet, eden, dost, tanıdık.

- Ebrar: 1- Hayır sahipleri,2- iyi dindanlar, özü sözü doğru olanlar. 3- İyilik seven, hayır seven, itaatkar, iyi ve salih kullar. 4- Kur'an'ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir.

- Esife; 1- Kederli, esefli, tasalı, gamlı 2- Kur'an'da Araf suresinde geçer.

- Esra; 1- En çabuk, pek çabuk, 2- Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır. 3- Kur'an-ı Kerim'de "esirler" anlamında gelmektedir.

F Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Firdevs :1. Cennet, 2. Bostan, bahçe anlamlarına gelmektedir. Kelime aslen Farsçadır.

- Ferda: 1- Yarın, 2- Gelecek, 3- Öbür dünya, ahiret, 4- Feri fert, tek başına, ferdi olarak

  Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları İçin Tıklayabilirsiniz  

Kuran-ı Kerimde Geçen H Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri    

- Havva :Esmer kyu renkli kadın anlamındadır. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın.

- Hacer - Acer : 1- Taş, kaya 2- Hz. İsmail'in annesinin adı. 3- Hacerü'l-Esved (Hacerü'l Esad),, Siyah taş, Kabe'nin duvarındaki siyah, parlak taş. 4- Kuran'da bir kaç ayette geçmektedir.  5 -Cennetten geldiğine inanlılan taş. 6 - Hadis-i Şerifte Hz. Peygamber'in "Hacerülesved cennettendir." buyurduğunu nakledilir.

- Huri (Huriye) :1. Cennet kızı. 2. Sevgili. – Edebiyatta genellikle sevgiliye huri olarak seslenilir ve açık istiare sanatı yapılır. Yani sevgili Huriye benzetilir. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.

Kuran'da Geçen K Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Kevser: 1. Maddi ya da manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın ismi. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. sure ve en kısa sure.

- Kübra; 1- En büyük, çok büyük olan, 2- Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı. 3- Kur'an'da Necm, Taha ve Duhan surelerinde geçer.

  Bebek İsim Bulucu İçin Tıklayabilirsiniz  

 Kur'an-ı Kerim'de Geçen M Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri    

- Melek: 1. Rabbimizin nurdan var ettiği varlıklar. Allah’ın emirlerine tam olarak uyan varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette bu kelime geçmektedir.

- Merve: Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.

- Marziye: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

 N Harfi ile Başlayan Kuranda Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Nas: Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.

- Nisa 1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

- Nur 1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

S - Ş Harfi İle Başlayan Kuranda Geçen Kız İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Sara - Sare: 1- Halis, katkısız, temiz, 2- Prenses, 3- Hz. İbrahimin (a.s)'in hanımı, İshak peyganberin annesi, Kur'an-ı Kerim'de Kevser süresinde geçer.

- Selva: 1- Bıldırcın, bıldırcın eti, 2- Tih çölünde bulundukları sürece İsrailoğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmaları için gönderildiği inanılan kuş. 3- Kur'an'da Bakara, Araf ve Taha surelerinde geçmektedir.

- Sema: 1- İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2- Gökyüzü. 3- Felek.

- Sena: 1- Övgü ile ilgili.  2- Şimşek parıltısı 3- Şükretme. 4- Kuran'da Nur süresinde geçmektedir.

Z Harfi İle Başlayan Kuran'da Geçen Değişik Kız Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri  

- Zehra : 1- Süs, ziynet 2- Yüzü pek bembeyaz ve parlak olan kimse, 3 - Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan 4- Hz. Muhammed (s.a.a)'ın Hz.Fatıma (sa)'nın lakabı 5 - Kur'an'da Taha suresinde geçer.

- Zeynep : 1- Değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey anlamına gelir. Zeynep, Arapça Zeyneb'in Türkçe'ye yerleşmiş halidir. Arapça'daki anlamı ise, "babasının süsü" dür.

- Zeliha : Hz. Yusuf'un karısıdır. Su perisi alamına gelmektedir.

-  Züleyha  : Hz. Yusuf’un karısının adıdır. Kur'an-ı kerimde Mısır Hazine Bakanı Aziz'in güzeller güzeli karısı Züleyhan'ın Hz. Yusuf'a olan aşkından dolayı ona yasak ilişki teklif ettiği, Hz. Yusuf'unda bu ilişkiyi reddetmesi üzerine, Aziz'in sarayında verdiği imtihanın kıssasında bahsedilir. Züleyha daha sonra Cebrail Aleshüsselam tarafından iletilen vahiyle Hz. Yusuf'un karısı olmuştur.

  BEBEĞİMİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM? TIKLAYIN  

Kız Erkek Bebek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kız Bebek İsimleri

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Iraz bk. Raziye
Erkek Bebek İsimleri
Ubeydullah bk. Übeydullah