Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!
06 Aralık 2019

Kur’an-ı Kerim’de geçen kız bebek isimleri ve anlamları, bu yılda anne adaylarının en fazla araştırdığı konulardan biri oldu. Çünkü çoğu anne baba adayı, doğacak olan bebeklerine Kuran’da geçen isimlerden vermek istiyor.

Kur’an-ı Kerim’de geçen kız bebek isimleri ve anlamları, bu yılda anne adaylarının en fazla araştırdığı konulardan biri oldu. Çünkü çoğu anne baba adayı, doğacak olan bebeklerine Kuran’da geçen isimlerden vermek istiyor. Kuran'da geçmesinin yanı sıra, elbette verecekleri ismin anlamının da güzel ve farklı olmasını diliyorlar. Biz de sizler için, kulağa hoş gelen ve Kuranda geçen kız bebek isimleri ve anlamlarını derledik. Yazının arasındaki linklerden, isim ile ilgili diğer içeriklerimize de yönlenebilirsiniz. İşte, Kuranda geçen değişik kız bebek isimleri ve anlamları…

Kuranda Geçen Değişik Kız Bebek İsimleri ve Anlamları 2020

A Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Azra: Azra, Medine’nin bir diğer adıdır. El değmemiş anlamına gelmektedir.

Aleyna: Sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelen Aleyna ismi, Kuran’ı Kerim’de geçen ve ebeveynler tarafından kız bebeklere çok sık verilen bir isimdir.

Asel: Cennetteki bal anlamı taşıyan Asel ismi, Muhammed suresinde geçmektedir.

Aden: Aden ismi, Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir. Had ve Necm suresinde yer almaktadır.

Atiye: Bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılan Atiye, Haci Hicr, Araf ve Taha surelerinde geçmektedir.

Asi: Dik başlı, baş kaldıran anlamlarında kullanılan Asi ismi, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir. Bakara 283 ve İnsan 27. ayetlerinde yer almaktadır.

B Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Beyza: Ak, beyaz, günahı olmayan anlamlarına gelmektedir.

Benan: Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, parmakla gösterilen kişi demektir. Hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.

Benna: Yapı kuran kişi demektir. Sad suresi 37. ayette yer alıyor.

Beyna: İyi ve kötünün arasında kalmış anlamına gelen Beyna ismi, Zuhruf suresinin 32. ayetinde yer almaktadır.

Bereket: Bolluk anlamı taşıyan Bereket hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir. Araf ve Hud surelerinde yer almaktadır.

C Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Cennet: İyilik yapan kişilerin sonu olmayan mutluluğa kavuşacakları yer anlamına gelir. Toplam 62 ayette yer almaktadır.


*Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek bebek isimleri!

Kuranda Geçen Kız İsimleri

D Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Duhan: Duhan ismi, kıyamet gününde ortaya çıkacak olan duman demektir.

Duha: Hem kız hem de erkek bebeklere verilen Duha ismi, kuşluk vakti anlamında kullanılmaktadır.

Dünya: Birçok ayette yer alan Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hayal ve düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

E Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Ecrin: Allah’ın hediyesi olan sevap anlamını taşır. Türkiye’de doğan kız bebeklere en çok verilen isimlerden biridir.

Ebrar: Hayırsever, iyiliksever anlamına gelen Ebrar, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.

Esra: Karanlıkta yol gösteren anlamı taşıyan Esra, İsra suresinde yer almaktadır.

Elif: İnce ve uzun boylu kız anlamına gelen Elif, aynı zamanda arap alfabesinin ilk harfidir.

Ela: Farsça kökenli bir isim olarak bilinen Ela, göz rengi olarak bilinmektedir.

Eda: Bakara 178 ve Meryem 59. ayetlerde yer alan Eda ismi, davranış ve tutum anlamlarında kullanılmıştır.

Emine: Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçen Emine ismi, güvenilir anlamı taşımaktadır.

Ezel: Başlangıcı olmayan anlamında kullanılan Ezel, kız ve erkek bebeklere verilmektedir.

Emel: Gerçekleştirilmesi beklenen ve istenen anlamına gelen Emel ismi, Hicr ve Kehf suresinde yer almaktadır.

Evsa: Emreden anlamında kullanılan Evsa Meryem suresinde geçmektedir.

Evla: Meryem ve Nisa surelerinde geçen Evla, daha iyi olmak anlamı taşır.

F Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Feriha: Ferahlığa erişmek anlamında kullanılan Feriha ismi, Tevbe ve Bakara surelerinde geçmektedir.

Kuran'da Geçen Kız Bebek İsimleri

H Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Hacer: Kabe’nin duvarındaki siyah olarak adlandırılan Hacer ismi, kuranda birden fazla geçmektedir.

Havva: Yaratılan ilk kadın olarak geçmektedir.

Hüsna: Allah’ın isimlerinin genel adı olan Hüsna, Kur’an-ı Kerim’mde birçok ayette geçmektedir.

Huri: Güzel anlamında kullanılan Huri ismi de Kuran’da birçok ayette geçmektedir.

Hasibe: Değerli ve saygın kişi anlamına gelen Hasibe, 3 farklı ayette geçmektedir.

Hamiyet: Gasiye suresinde yer alan Hamiyet ismi, koruyup kollayan demektir.

Hazen: Arapçada hüzün ve keder anlamında kullanılmaktadır.

Hayat: Yaşamın devamlılığı anlamında kullanulan Hayat, birçok ayette yer almaktadır.


*Dinen Caiz Olmayan İsimler!

İ Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

İkra: Oku anlamı taşımaktadır.

İrem: Cennete benzeyen bahçe anlamı taşıyan İrem, Fecr suresinde geçmektedir.

K Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Kader: Kuran’da birçok ayette geçen Kader ismi, alın yazısı anlamında kullanılmaktadır.

Karye: Küçük yerleşim yeri demektir.

Kadem: Uğurlu demek olan Kadem, Nahl suresinde yer almaktadır.

Kübra: Çok büyük anlamı taşır.

L Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Lema: Kuran’da iki farklı ayette yer alan Lema, parlak olan şey demektir.

Leyal: Meryem ve Sebe surelerinde yer alan Leyal kelimesi, Kuran’da gece anlamıyla kullanılmaktadır.

Lina: Hurma fidesi anlamı taşımaktadır.

Kuranda Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

M Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Merve: En sık tercih edilen kız isimleri arasında yer alan Merve, Bakara suresinde geçmektedir. Mekke’deki bir dağın ismidir.

Medine: Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu yer, şehrin ismi.

Meryem: Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir surenin ismidir. Dindar kadın anlamı taşımaktadır.

Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi varlık anlamı taşıyan Melek, Kuran’daki birçok ayette geçmektedir.

Mavera: Bir şeyin arka planında kalmayı tercih etmek anlamında kullanılan Mavera, Kuran’da farklı birkaç ayette geçmektedir.

N Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Nadiye: Alak suresinde yer alan Nadiye ismi, toplantıya katılma veya mecliste bulunma gibi anlamlara gelmektedir.

Nisa: Kuran’da geçen bir surenin ismi olan Nisa, kadın anlamına gelmektedir.

Nur: Aydınlık anlamında kullanılır.

Neşe: Kuran’da 3 farklı surede yer alan Neşe ismi, sevinç, mutluluk demektir.

R Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Radife: İnsan vefat ettikten sonra üflenen Sur’un ikincisi demektir.

Reyhan: Güzel koku anlamı taşıyan Reyhan, Vakia suresinde geçmektedir.

S - Ş Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Sara: Prenses anlamı taşımaktadır.

Saliha: 6 farklı surede yer alan Saliha ismi, dinin emirlerini yerine getiren kişi demektir.

Serra: Arapça kökenli olan Serra ismi, genişlik ve rahatlık demektir. İki farklı surede geçmektedir.

Sera: Farsçada köşk, Arapçada yer anlamına gelir.

Serap: Bir yanılsama biçimi olan serap, Nebe suresinde yer almaktadır.

Sidre: 3 farklı ayette geçen Sidre ismi, cennetteki ağaçlardan biridir.

Şura: Danışma, meclis anlamlarında kullanılmaktadır. Şura isminde bir ayet bulunmaktadır.

Şüheda: Şehit anlamında kullanılan Şüheda, Nisa suresinde yer almaktadır.


*Bebek İsim Bulucuya Ulaşmak İçin Tıklayın!

T Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Tuğyan: Coşkun anlamı taşıyan Tuğyan ismi, 3 farklı surede geçmektedir.

Tuğba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç.

Tamay: Tamay isminin anlamı ise dolunaydır.

Tuana: Tuana, cennete düşen ilk yağmur damlası demektir.

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kız Bebek İsimleri

U/Ü Harfleri

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Ufuk: Necm suresinde geçen Ufuk ismi, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.

V Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Vildan: Daha çok yeni doğmuş çocuk anlamında kullanılan Vildan, nurlu ve parlak anlamında da kullanılmaktadır.

Y Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Yüsra: Kuran’da iki farklı ayette geçen Yüsra ismi, kolay olan anlamı taşımaktadır.

Yezra: Şura suresinde yer alan Yezra, çoğalmak anlamına gelmektedir.

Z Harfi

Kızına Kuran'da Geçen Bir İsim Vermek İsteyen Anneler Bu Yazımızı Mutlaka Okuyun!

Zeliha: Su perisi, peri gibi güzel anlamı taşımaktadır.


*Tüm İsim İçeriklerine Ulaşmak İçin Tıklayın!

  • Paylaş :

Editörün Seçtikleri
Popüler Yazılar
Gebe Sözlüğü
Gebe'ye Kaydol

Hafta hafta bedeninde ve bebeğindeki gelişmeleri ücretsiz takip et. Seni en iyi ifade eden seçeneğe tıklayarak, değişimleri haber almaya başla!

Gebe.com hesabım var

Günün Bebek İsimleri
Kız Bebek İsimleri
Galibe Üstün gelen, yenen, önde gelen.
Erkek Bebek İsimleri
Abay 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.